Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đáp án violimpic 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Nguyên
Ngày gửi: 17h:03' 20-09-2016
Dung lượng: 228.5 KB
Số lượt tải: 50
Số lượt thích: 0 người
Đáp án Violympic toán 9
Vòng 15
Bài khó 1: Cho x0 =1, 
 Đáp số: -3
Vì x3k = 1; x3k+1 =-(2+); x3k+2 = -2 (với k)
Bài khó 2. Cho P =. Giá trị lớn nhất của P là…? Đáp số: 1
Bài 1: Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O). Đường cao AD, BE, CF của tam giác cắt nhau tại H và cắt đường tròn lần lượt tại M, N, P.
Ta được  Đáp số: 4
Bài 2. Gọi x1; x2 là nghiệm của pt: 2x2 -5x + 1 = 0.
Phương trình bậc hai có hai nghiệm là  và  có dạng t2 –at + b = 0.
Khi đó a + b = ? Đáp số: 1
Bài 3.Hàm số y = (m2 -2m+3)x2 đồng biến với x… 0. Đáp số: >
Bài 4. Biết ta được M = ?
Đáp số: 2013 (Vì x = y = 0)
Bài 5. Giả sử mặt đồng hồ là một hình cầu tâm O, bán kính R, kim giờ và kim phút là hai bán kính OA và OB. Diện tích hình viên phân giới hạn bởi dây AB và cung nhỏ AB khi đồng hồ chỉ 9 giờ đúng là …R2 (đvdt)
Đáp số: 0,29
Bài 6. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O), H là trực tâm. Gọi M là trung điểm của BC, khi đó ta có tỉ số  Đáp số: 2
Bài 7. Cho a2 + b2 + 16 = 8a + 6b.
-Giá trị nhỏ nhất của S = 4a + 3b là…. Đáp số: 10
-Giá trị lớn nhất của S = 4a + 3b là…. Đáp số: 40
Bài 8. Cho tam giác ABC có AB =10; BC = 24; AC = 26. Khi đó 
Đáp số: 67
Bài 9. Giá trị nguyên nhỏ nhất để phương trình 2x(mx-4) – x2 +6 = 0 vô nghiệm là m =… Đáp số: 2
Bài 10. Biết  ta được A = 
Vì A = 
Đáp số: 2014,22
Bài 11. Tam giác ABC nhọn có và hai đường cao BE, CF. Ta được số đo  Đáp số: 105
Bài 12. Diện tích hình vành khăn giới hạn bởi hai hình tròn (O;8cm) và (O; 4cm)
Là …(cm2).
Đáp số: 48 Công thức tính là S = (R2-r2)
Bài 13. Giá trị của biểu thức P =là P = …
Đáp số: 2
Bài 14.Tam giác ABC đều nội tiếp đường tròn tâm O. Điểm M nằm trên cung BC nhỏ. Vị trí của M để tổng MA+MB+MC đạt giá trị lớn nhất là…
Đáp số: M đối xứng với A qua O.

Hãy điền số thích hợp vào chỗ … (Chú ý: Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 1: Trên đường tròn (O) lấy ba điểm A, B, C sao cho  Biết  ta được độ dài cung tròn AB nhỏ là 
Câu 2: Với thì đồ thị hàm số  tiếp xúc với đường thẳng 
Câu 3: Cho hình vẽ,  biết tam giác OAB đều, OA = 1,5cm. Diện tích hình viên phân giới hạn bởi dây AB và cung nhỏ AB là  Nhập kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất
Câu 4: Với thì phương trình  có hai nghiệm dương. Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất
Câu 5: Giá trị lớn nhất của biểu thức  là  (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2)
Câu 6: Một hình chữ nhật có diện tích là , nếu bớt chiều dài đi 1cm và tăng chiều rộng lên 1cm thì diện tích không đổi. Chu vi của hình chữ nhật đó là 
Câu 7: Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O). Đường thẳng AB và CD cắt nhau ở E, đường thẳng AD và BC cắt nhau tại F. Biết  Ta được = 
Câu 8: Với = thì tổng bình phương hai nghiệm của phương trình bằng 13.
Câu 9: Cho parabol  và đường thẳng  Khi  tiếp xúc với  tại điểm có hoành độ  thì 
Câu 10: Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O), H là trực tâm,
 
Gửi ý kiến