Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

VIOLYMPIC TOÁN-VIỆT 9 VONG 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thiên Hương (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:35' 12-10-2017
Dung lượng: 314.1 KB
Số lượt tải: 76
Số lượt thích: 0 người
Vòng 4
Bài 1. Cóc
rỗng
-1

1


2
3x-3
2

11


20


Bài 2. Tăng dần
Bài 3.
Câu 1:Cho E = . Nếu E được viết dưới dạng E = , thì 
Câu 2:Cho . Giá trị nhỏ nhất của  đạt được khi x
Câu 3:Với , kết quả rút gọn của  là
Câu 4:Biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất khi 
Câu 5:Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH =  cm và HC = 2AH. Khi đó AC =  cm.
Câu 6:Cho góc nhọn có số đo , biết rằng . Khi đó   (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 7:Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là  (Nhập kết quả dưới dạng stphân)
Câu 8:Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB = 8cm và trung tuyến AM = 5cm. Khi đó diện tích tam giác ABC bằng  .
Câu 9:Giá trị nguyên nhỏ nhất của  để biểu thức  có nghĩa là 
Câu 10:Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của x để biểu thức  có nghĩa. Số phần tử của tập hợp S là 
Câu 2:Cho góc nhọn có số đo , biết rằng . Khi đó   (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 3:Cho P = . Nếu P được viết dưới dạng phân số tối giản P =  thì 
Câu 4:Biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất khi 
Câu 6:Cho góc nhọn có số đo , biết rằng . Khi đó     (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 7:Với , giá trị rút gọn của biểu thức Q =  là
Câu 8:Giá trị của biểu thức  bằng
Câu 9:Giá trị nhỏ nhất của  thỏa mãn 
Câu 10:Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là  (Viết kết quả dưới dạng stphân)
Câu 1:Với , kết quả rút gọn của  là
Câu 3:Cho biểu thức Với  rút gọn biểu thức  được A =
Câu 6:Cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng  và AB - BC = 3cm. Chu vi của hình chữ nhật đó bằng  cm.
Câu 7:Với , giá trị rút gọn của biểu thức Q =  là
Câu 8:Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là  (Nhập kết quả stphân)
Câu 8:Tập nghiệm của phương trình  là S = { } (Viết các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”)
Câu 9:Hình bình hành có hai cạnh là 5cm và 6cm, góc tạo bở hai cạnh đó là . Diện tích hình bình hành đó là .
Câu 10:Giá trị của biểu thức =
Câu 8:Chọn đáp án đúng:Điều kiện xác định của biểu thức là:
   
Câu 9:Chọn đáp án đúng:Giá trị lớn nhất của biểu thức là:
  không xác định được 
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓