Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề thi toán violympic lớp 5 vòng 4 năm 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Tân
Ngày gửi: 10h:16' 18-10-2016
Dung lượng: 65.5 KB
Số lượt tải: 137
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 VÒNG 4 NĂM 2016 - 2017
Bài 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần

Bài 2: Cóc vàng tài ba
Câu 1: Tìm x, biết: 3/5 - 1/4 : x = 25/100. Vậy x là:
a) 7/5;                     b) 7/80;                      c) 5/7;                         d) 80/7
Câu 2: Khi chia A cho 124 ta được số dư là 10. Vậy để chia trở thành phép chia hết và thương giảm đi 2 đơn vị thì phải giảm A đi số đơn vị là:
a) 268;                      b) 258;                        c) 248;                     d) 238
Câu 3: Trung bình cộng của hai số là 180. Số thứ nhất là số chẵn lớn nhất có 2 chữ số. Vậy số thứ hai là:
a) 261;                          b) 82;                        c) 81;                       d) 262
Câu 4: Hiệu hai phân số bằng phân số thứ nhất gấp 3 lần phân số thứ hai. Vậy phân số thứ nhất là:
a) 14/7;                        b) 24/7;                       c) 8/7;                        d) 16/7
Câu 5: Hiệu 2 số là 64. Tìm số bé, biết số bé hơn 1/7 số lớn là 2. Vậy số bé là:
a) 13;                             b) 75;                       c) 77;                        d) 11
Câu 6: Tổng hai phân số bằng phân số thứ nhất hơn phân số thứ hai Vậy phân số thứ hai là:
a) 77/20;                         b) 147/40;                    c) 35/40;                    d) 77/40
Câu 7: Học sinh khối 4; 5 của một trường tiểu học chăm sóc được 496 cây. Trong đó 1/3 số cây khối 4 chăm sóc bằng 1/5 số cây của khối 5. Vậy khối 5 đã chăm sóc được số cây là:
a) 62;                            b) 186;                           c) 124;                          d) 310
Câu 8: Một trường tiểu học đã mua đủ gạo cho 500 học sinh bán trú ăn trong 30 ngày. Nếu có thêm 100 học sinh nữa xin học bán trú thì số gạo đã mua đủ ăn trong số ngày là:
a) 15;                             b) 25;                           c) 20;                          d) đáp án khác.
Câu 9: Một đội công nhân giao sửa một quãng đường dài 16km trong 24 ngày. Sau 6 ngày làm việc, đội công nhân đó lại được giao thêm 12km đường nữa. Vậy đội công nhân đó sẽ hoàn thành công việc trên trong số ngày là:
a) 36;                          b) 42;                       c) d) 16
Câu 10: Một đơn vị bộ đội chuẩn bị gạo cho 30 người ăn trong 15 ngày, mức ăn của mỗi người trong 1 ngày là như nhau. Sau khi ăn được 3 ngày thì có 10 người chuyển đi nơi khác. Vậy đơn vị đó ăn số gạo còn lại trong số ngày là:
a) 18;                             b) 22;                          c) 21;                   d) 12
Bài 3: Vượt chướng ngại vật
Câu 1: Tìm y biết: 7/4 - y x 5/6 = 1/2 + 1/3. Vậy y =....
Câu 2: Tìm y là số tự nhiên, biết y chia hết cho 9 và 127 < y < 136. Vậy y =....
Câu 3: Tìm số hạng tiếp theo của dãy: 1/2; 1/4; 1/8; 1/16;.... Vậy số hạng tiếp theo của dãy số là:....
Câu 4: Tìm số a47b là số có 4 chữ số khác nhau chia 9 dư 4 và chia 5 có số dư lớn nhất. Vậy số cần tìm là:....
Câu 5: Có... số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị.
Câu 6: Tìm số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau nhỏ hơn 2000 khi chia cho 5 dư 3 và chia hết cho 9. Vậy số cần tìm là:....
Câu 7: Trung bình cộng của tử số và mẫu số của một phân số bằng 16. Nếu gấp tử số lên 3 lần thì phân số đó bằng 1. Vậy phân số đã cho là:
Câu 8: Trung bình cộng của ba số bằng 180. Số thứ nhất gấp rưỡi số thứ 2 và bằng 3/5 số thứ ba. Vậy số thứ nhất là:....
Câu 9: Trung bình cộng của ba số bằng 150; Trong đó số thứ nhất hơn số thứ hai 15 đơn vị và kém số thứ ba 12 đơn vị. Vậy số thứ ba là:...
Câu 10: Trung bình cộng của hai phân số bằng 14/9. Nếu tăng phân số thứ hai gấp 4 lần thì trung bình cộng của chúng bằng 91/28. Vậy phân số thứ nhất là:.....

No_avatar

Nụ hônNụ hônXấu hổ

 
Gửi ý kiến