Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi giáo viên giỏi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Kim Nhung
Ngày gửi: 09h:12' 24-10-2016
Dung lượng: 55.5 KB
Số lượt tải: 99
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO

BÀI THI LÝ THUYẾT GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2014 – 2015Họ và tên:……………………………………………………………….
Đơn vị công tác: Trường Mầm non Hoa Anh Đào.
Dạy lớp:…………………………………………………………………..

Câu 1: Quyết định ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp Giáo viên Mầm non số mấy, ban hành ngày tháng năm nào?
a. 02/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 22 tháng 01 năm 2008.
b. 12/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 22 tháng 02 năm 2008.
c. 32/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 20 tháng 01 năm 2008.
d. 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 12 tháng 01 năm 2008.

Câu 2: Quy định về chuẩn nghề nghiệp Giáo viên Mầm non có mấy chương, bao nhiêu điều?
a. 4 chương, 13 điều. c. 6 chương, 12 điều
b. 4 chương, 20 điều d. 10 chương, 52 điều.

Câu 3: Điều 5 trong Quy định về chuẩn nghề nghiệp Giáo viên Mầm non quy định về?
a. Lĩnh vực, yêu cầu, tiêu chí của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
b. Các yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.
c. Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kiến thức.
d. Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kỹ năng sư phạm.

Câu 4: Trong Quy định về chuẩn nghề nghiệp Giáo viên Mầm non, tiêu chuẩn xếp loại các tiêu chí, yêu cầu, lĩnh vực của Chuẩn, quy định điểm tối đa là bao nhiêu?
a.
- Các tiêu chí: 10 điểm
- Các yêu cầu: 10 điểm
- Các lĩnh vực: 15 điểm
 c.
- Các tiêu chí: 10 điểm
- Các yêu cầu: 40 điểm
- Các lĩnh vực: 200 điểm

b.
- Các tiêu chí: 10 điểm
- Các yêu cầu: 10 điểm
- Các lĩnh vực: 10 điểm
 d.
- Các tiêu chí: 10 điểm
- Các yêu cầu: 50 điểm
- Các lĩnh vực: 100 điểm
Câu 5: Lập kế hoạch năm học có mấy nội dung?
      a. Tình hình lớp, thuận lợi khó khăn trong năm học. Các chuyên đề trọng tâm trong năm học. Chỉ tiêu cụ thể. Biện pháp. Dự kiến các chủ đề trong năm học
      b. Tình hình lớp, thuận lợi khó khăn trong năm học. Các chuyên đề trọng tâm trong năm học. Biện pháp. Dự kiến các chủ đề trong năm học
      c. Tình hình lớp, thuận lợi khó khăn trong năm học. Các chuyên đề trọng tâm trong năm học. Chỉ tiêu cụ thể. Biện pháp.
 d. Tình hình lớp, thuận lợi khó khăn trong năm học. Mục tiêu giáo dục (5 mặt phát triển). Các chuyên đề trọng tâm trong năm học. Chỉ tiêu cụ thể. Biện pháp. Dự kiến các chủ đề trong năm học.
Câu 6: Tiêu chuẩn xếp loại chung cuối năm học trong quy định chuẩn giáo viên mầm non là?
a. Tốt – Khá – Trung bình – Kém.
b. Xuất sắc – Tốt – Khá – Trung Bình.
c. Xuất sắc – Tốt – Trung bình – Yếu.
d. Xuất sắc – Khá – Trung bình – Kém.
Câu 7: Thông tư bao nhiêu ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng gáo dục trường mầm non, ban hành ngày tháng năm nào?
a. Số 20/2011/TT-BGDĐT, ngày 17 tháng 02 năm 2011.
b. Số 31/2011/TT-BGDĐT, ngày 20 tháng 02 năm 2011.
c. Số 07/2011/TT-BGDĐT, ngày 17 tháng 02 năm 2011.
d. Số 24/2011/TT-BGDĐT, ngày 17 tháng 02 năm 2011.
Câu 8: Trong Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng gáo dục trường mầm non, Điều 8 quy định gì?
a. Kết quả chăm sóc, giáo dục trẻ.
b. Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
c.Cơ sở vật chất và trang thiết bị.
Câu 9: Trong Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng gáo dục trường mầm non “ Trách nhiệm của trường Mầm non” được quy định tại Điều mấy, chương mấy?
a. Điều 2, chương 2. c. Điều 10, chương 4.
b. Điều 5, chương 3. d. Điều 11, chương 3.
Câu 10: Chương I trong điều lệ trường Mầm non gồm mấy Điều?
 
Gửi ý kiến