Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de thi kien thuc giao vien

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: so giao duc dao tao bac giang
Người gửi: Trần Thị Bắc
Ngày gửi: 21h:39' 26-10-2016
Dung lượng: 112.3 KB
Số lượt tải: 76
Số lượt thích: 0 người
1. Chương trình Giáo dục Mầm non được ban hành kèm theo thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành vào ngày, tháng, năm nào?
25/5/2009
25/7/ 2009
26/7/2008
17/7/2007
2. Chương trình Giáo dục Mầm non gồm những phần nào sau đây?
Những vấn đề chung; chương trình giáo dục nhà trẻ; chương trình giáo dục mẫu giáo; đánh giá việc thực hiện chương trình.
Những vấn đề chung; chương trình giáo dục nhà trẻ; chương trình giáo dục mẫu giáo.
Những vấn đề chung; chương trình giáo dục nhà trẻ; chương trình giáo dục mẫu giáo; hướng dẫn thực hiện chương trình.
Chương trình giáo dục nhà trẻ; chương trình giáo dục mẫu giáo.
3. Trong Chương trình GDMN, phần một “Những vấn đề chung” gồm nội dung nào?
Mục tiêu GDMN và yêu cầu về nội dung GDMN.
Mục tiêu GDMN; yêu cầu về nội dung GDMN và đánh giá sự phát triển của trẻ.
Mục tiêu GDMN; yêu cầu về phương pháp GDMN và đánh giá sự phát triển của trẻ.
Mục tiêu GDMN; yêu cầu về nội dung, phương pháp GDMN và đánh giá sự phát triển của trẻ.
4. Mục tiêu giáo dục mầm non là gì?
Giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp 1; hình thành và phát triển ở trẻ em những chức năng tâm sinh lí, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kĩ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học ở các cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời.
Giúp trẻ 3 tháng tuổi đến 3 tuổi phát triển hài hòa về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, kĩ năng xã hội và thẩm mĩ.
Giúp trẻ 3 tháng đến 6 tuổi phát triển hài hòa về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, kĩ năng xã hội và thẩm mí, chuẩn bị cho trẻ vào học ở tiểu học.
Giúp trẻ phát triển về thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, thẩm mĩ, tình cảm và kĩ năng xã hội, hình thành và phát triển ở trẻ kĩ năng sống.

5. Mục tiêu của Chương trình giáo dục nhà trẻ là gì?
Nhằm giúp trẻ từ 3 tháng tuổi đến 3 tuổi phát triển khoẻ mạnh, thích tìm hiểu thế giới xung quanh, hồn nhiên trong giao tiếp.
Nhằm giúp trẻ từ 3 tháng tuổi đến 3 tuổi phát triển hài hoà về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, kĩ năng xã hội và thẩm mĩ.
Nhằm giúp trẻ từ 3 tháng tuổi đến 3 tuổi thích nghi với chế độ sinh hoạt ở nhà trẻ.
Nhằm giúp trẻ từ 3 tháng tuổi đến 3 tuổi có một số hiểu biết ban đầu về bản thân, các sự vật hiện tượng gần gũi.
6. Mục tiêu của Chương trình giáo dục mẫu giáo là gì?
Nhằm giúp trẻ em mầm non phát triển hài hòa về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ.
Nhằm giúp trẻ em từ 3 đến 6 tuổi phát triển hài hòa về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ.
Nhằm giúp trẻ em từ 3 đến 6 tuổi phát triển hài hòa về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, kỹ năng xã hội, chuẩn bị cho trẻ vào học ở tiểu học.
Nhằm giúp trẻ em từ 3 đến 6 tuổi phát triển hài hòa về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ, chuẩn bị cho trẻ vào học ở tiểu học.
7. Chương trình giáo dục nhà trẻ gồm mấy lĩnh vực?
3 lĩnh vực.
4 lĩnh vực.
5 lĩnh vực.
6 lĩnh vực.
8. Chương trình giáo dục trẻ mẫu giáo gồm có mấy lĩnh vực?
4 lĩnh vực.
5 lĩnh vực.
6 lĩnh vực.
7 lĩnh vực.
9. Phương án nào sau đây không phải là yêu cầu về nội dung giáo dục của chương trình giáo dục mầm non?
Đảm bảo tính khoa học, tính vừa sức và nguyên tắc đồng tâm phát triển từ dễ đến khó; đảm bảo tính liên thông giữa các độ tuổi, giữa nhà trẻ, mẫu giáo và cấp tiểu học.
Thống nhất giữa nội dung giáo dục với cuộc sống hiện thực, gắn với cuộc sống và kinh nghiệm của trẻ, chuẩn bị cho trẻ từng bước hòa nhập vào cuộc sống.
Phù hợp với sự phát triển
No_avatar

moi n gop y kien cho minh nhe, 

 

 
Gửi ý kiến