Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ma trận đề trắc nghiệm toán 12 học kì 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Văn Bảy
Ngày gửi: 22h:50' 04-11-2016
Dung lượng: 54.0 KB
Số lượt tải: 477
Số lượt thích: 1 người (Vũ Thanh Chung)
Số điểm mỗi câu : 1/5
CHỦ ĐỀ NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG
Vận dụng thấp Vận dụng cao
1) Tính đơn điệu của hàm số
Số câu: 4 Số câu: 1 Số câu: 1 Số câu: 1 Số câu: 1
Số điểm: 0.8 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.2
2) Cực trị của hàm số
Số câu: 4 Số câu: 1 Số câu: 1 Số câu: 1 Số câu: 1
Số điểm: 0.8 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.2
3) Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số
Số câu: 4 Số câu: 1 Số câu: 1 Số câu: 1 Số câu: 1
Số điểm: 0.8 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.2
4) Đường tiệm cận
Số câu: 1 Số câu: 1 Số câu: 0 Số câu: Số câu:
Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0 Số điểm: 0 Số điểm: 0
5) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
Số câu: 4 Số câu: 2 Số câu: 1 Số câu: 1 Số câu:
Số điểm: 0.8 Số điểm: 0.4 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0
6) Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
Số câu: 4 Số câu: 2 Số câu: 1 Số câu: 1 Số câu:
Số điểm: 0.8 Số điểm: 0.4 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0
7) Sự tương giao của hai đồ thị hàm số
Số câu: 3 Số câu: 1 Số câu: 1 Số câu: Số câu: 1
Số điểm: 0.6 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0 Số điểm: 0.2
8) Lũy thừa

Số câu: 1 Số câu: 1 Số câu: Số câu: Số câu:
Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0 Số điểm: 0 Số điểm: 0
9) Hàm số lũy thừa

Số câu: 1 Số câu: Số câu: 1 Số câu: Số câu:
Số điểm: 0.2 Số điểm: 0 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0 Số điểm: 0
10) Hàm số mũ Hàm số lôgarít

Số câu: 1 Số câu: 1 Số câu: Số câu: Số câu:
Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0 Số điểm: 0 Số điểm: 0
11) Phương trình mũ Phương trình lôgarít

Số câu: 4 Số câu: 2 Số câu: 1 Số câu: 1 Số câu:
Số điểm: 0.8 Số điểm: 0.4 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0
12) Bất phương trình mũ bất phương trình lôgarít

Số câu: 4 Số câu: 2 Số câu: 1 Số câu: 1 Số câu:
Số điểm: 0.8 Số điểm: 0.4 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0
13)Nguyên hàm

Số câu: 4 Số câu: 2 Số câu: 1 Số câu: 1 Số câu:
Số điểm: 0.8 Số điểm: 0.4 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0
14) Thể tích
Số câu: 4 Số câu: 1 Số câu: 2 Số câu: 1 Số câu: 1
Số điểm: 0.8 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.4 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.2
15) Mặt tròn xoay
Số câu: 3 Số câu: 1 Số câu: 1 Số câu: 1 Số câu:
Số điểm: 0.6 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0
16) Mặt cầu
Số câu: 4 Số câu: 1 Số câu: 2 Số câu: Số câu:
Số điểm: 0.8 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.4 Số điểm: 0 Số điểm: 0
Tổng số điểm: 10.0 Số điểm: 4 Số điểm: 3 Số điểm: 2 Số điểm: 1
 
Gửi ý kiến