Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra 15 phút thể dục lớp 11 HK I và HK II năm học 2015-2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Khánh Tài
Ngày gửi: 13h:54' 08-12-2016
Dung lượng: 36.0 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
Sở GD & ĐT Long An
Trường THCS & THPT Mỹ Bình
ĐỀ KIỂM TRA LẦN 1 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: THỂ DỤC – KHỐI 11 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
Thời gian làm bài: 15 phút
Nội dung kiểm tra: Nhảy Cao.
Kĩ thuật nhảy cao với mức xà trung bình.
Duyệt TCM GV RA ĐỀ

Nguyễn Thanh Tiền
Sở GD & ĐT Long An
Trường THCS & THPT Mỹ Bình
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA
LẦN 1 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: THỂ DỤC - KHỐI: 11
Thời gian làm bài: 15 phút
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ:
- Đạt: Thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn kĩ thuật và đạt mức xà trung bình (nam 1m; nữ 0,8m).
- Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.

Duyệt TCM GV RA ĐỀ

Nguyễn Thanh Tiền


Sở GD & ĐT Long An
Trường THCS & THPT Mỹ Bình
ĐỀ KIỂM TRA LẦN 2 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: THỂ DỤC – KHỐI 11 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
Thời gian làm bài: 15 phút
Nội dung kiểm tra: Đá Cầu.
Kĩ thuật chuyền cầu bằng mu bàn chân.
Duyệt TCM GV RA ĐỀ

Nguyễn Thanh Tiền

Sở GD & ĐT Long An
Trường THCS & THPT Mỹ Bình
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA
LẦN 2 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: THỂ DỤC - KHỐI: 11
Thời gian làm bài: 15 phút
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ:
Mỗi học sinh thực hiện 5 lần
- Đạt: Thực hiện cơ bản kĩ thuật chuyền cầu, cầu đi đúng hướng 3 quả trở lên.
- Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.

Duyệt TCM GV RA ĐỀ

Nguyễn Thanh Tiền
Sở GD & ĐT Long An
Trường THCS & THPT Mỹ Bình
ĐỀ KIỂM TRA LẦN 1 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: THỂ DỤC – KHỐI 11 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
Thời gian làm bài: 15 phút
Nội dung kiểm tra: TTTC1 (Bóng chuyền).
Kĩ thuật phát bóng cao tay chính diện (nam), phát bóng cao tay nghiêng mình (nữ)
Duyệt TCM GV RA ĐỀ

Nguyễn Thanh Tiền
Sở GD & ĐT Long An
Trường THCS & THPT Mỹ Bình
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA
LẦN 1 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: THỂ DỤC - KHỐI: 11
Thời gian làm bài: 15 phút
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ:
Mỗi học sinh thực hiện 5 lần
- Đạt: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật, bóng qua lưới vào sân chính xác 3 quả trở lên.
- Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.

Duyệt TCM GV RA ĐỀ

Nguyễn Thanh Tiền
Sở GD & ĐT Long An
Trường THCS & THPT Mỹ Bình
ĐỀ KIỂM TRA LẦN 2 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: THỂ DỤC – KHỐI 11 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
Thời gian làm bài: 15 phút
Nội dung kiểm tra: Nhảy xa.
Kĩ thuật và thành tích nhảy xa kiễu “Ưỡn thân”.
Duyệt TCM GV RA ĐỀ

Nguyễn Thanh Tiền
Sở GD & ĐT Long An
Trường THCS & THPT Mỹ Bình
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA
LẦN 2 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: THỂ DỤC - KHỐI: 11
Thời gian làm bài: 15 phút
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ:
Mỗi học sinh thực hiện 3 lần
- Đạt: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật nhảy xa kiễu “Ưỡn thân” và thành tích đạt 2.8m/nam, 2,5m/nữ.
- Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.

Duyệt TCM GV RA ĐỀ

Nguyễn Thanh Tiền
 
Gửi ý kiến