Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề Kiểm tra 15 phút Thể dục lớp 12 Năm học 2015-2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Khánh Tài
Ngày gửi: 08h:45' 09-12-2016
Dung lượng: 37.0 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
Sở GD & ĐT Long An
Trường THCS & THPT Mỹ Bình
ĐỀ KIỂM TRA LẦN 1 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: THỂ DỤC – KHỐI 12 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
Thời gian làm bài: 15 phút
Nội dung kiểm tra: Đá Cầu.
Kĩ thuật chuyền cầu bằng mu bàn chân.
Duyệt TCM GV RA ĐỀ

Nguyễn Thanh Tiền

Sở GD & ĐT Long An
Trường THCS & THPT Mỹ Bình
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA
LẦN 1 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: THỂ DỤC - KHỐI: 12
Thời gian làm bài: 15 phút
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ:
Mỗi học sinh thực hiện 5 lần
- Đạt: Thực hiện cơ bản kĩ thuật chuyền cầu, cầu đi đúng hướng 3 quả trở lên
- Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.

Duyệt TCM GV RA ĐỀ

Nguyễn Thanh Tiền
Sở GD & ĐT Long An
Trường THCS & THPT Mỹ Bình
ĐỀ KIỂM TRA LẦN 2 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: THỂ DỤC – KHỐI 12 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
Thời gian làm bài: 15 phút
Nội dung kiểm tra: Cầu lông.
Kĩ thuật phát cầu thấp gần
Duyệt TCM GV RA ĐỀ

Nguyễn Thanh Tiền

Sở GD & ĐT Long An
Trường THCS & THPT Mỹ Bình
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA
LẦN 2 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: THỂ DỤC - KHỐI: 12
Thời gian làm bài: 15 phút
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ:
Mỗi học sinh thực hiện 5 lần
- Đạt: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật phát cầu thấp gần, cầu rơi vào khu vực quy định 3 quả trở lên
- Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.

Duyệt TCM GV RA ĐỀ

Nguyễn Thanh Tiền
Sở GD & ĐT Long An
Trường THCS & THPT Mỹ Bình
ĐỀ KIỂM TRA LẦN 1 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: THỂ DỤC – KHỐI 12 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
Thời gian làm bài: 15 phút
Nội dung kiểm tra: Nhảy xa.
Kĩ thuật và thành tích nhảy xa kiễu “Ưỡn thân”.
Duyệt TCM GV RA ĐỀ

Nguyễn Thanh Tiền

Sở GD & ĐT Long An
Trường THCS & THPT Mỹ Bình
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA
LẦN 1 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: THỂ DỤC - KHỐI: 12
Thời gian làm bài: 15 phút
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ:
Mỗi học sinh thực hiện 3 lần
- Đạt: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật nhảy xa kiễu “Ưỡn thân” và thành tích đạt 3,5m/nam, 2,8m/nữ.
- Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.
Duyệt TCM GV RA ĐỀ

Nguyễn Thanh Tiền

Sở GD & ĐT Long An
Trường THCS & THPT Mỹ Bình
ĐỀ KIỂM TRA LẦN 2 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: THỂ DỤC – KHỐI 12 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
Thời gian làm bài: 15 phút
Nội dung kiểm tra: TTTC2 (Bóng đá)
Kĩ thuật đánh đầu giữa trán.
Duyệt TCM GV RA ĐỀ

Nguyễn Thanh Tiền

Sở GD & ĐT Long An
Trường THCS & THPT Mỹ Bình
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA
LẦN 2 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: THỂ DỤC - KHỐI: 12
Thời gian làm bài: 15 phút
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ:
Mỗi học sinh thực hiện 5 lần
- Đạt: Thực hiện cơ bản đúng kĩ đánh đầu giữa trán, bóng đi có lực và đúng hướng 3 quả trở lên
- Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.

Duyệt TCM GV RA ĐỀ

Nguyễn Thanh Tiền
 
Gửi ý kiến