Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiểm tra HK1 Hóa 8 Vĩnh Tường 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Thiên Hương (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:55' 11-12-2017
Dung lượng: 19.9 KB
Số lượt tải: 1104
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT
VĨNH TƯỜNG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017
Môn: Hóa học - Lớp 8
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)I. Trắc nghiệm (2,0 đ). Chọn đáp án đúng nhất trong các phương án trả lời sau.
Câu 1. Các nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học có cùng:
A. Số proton trong hạt nhân.
B. Số nơtron

C. Số điện tử trong hạt nhân
D. Khối lượng

Câu 2. Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng hóa học?
A. Nhôm nung nóng chảy để đúc xoong, nồi...
B. Than cần đập vừa nhỏ trước khi đưa vào bếp lò.
C. Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi.
D. Trứng để lâu ngày sẽ bị thối.
Câu 3. Trong công thức hóa học của hiđrô sunfua (H2S) và khí sunfurơ (SO2), hóa trị của lưu huỳnh lần lượt là:
A. I và II
B. II và IV
C. II và VI.
D. IV và VI

Câu 4. Hỗn hợp khí gồm khí O2 và khí CO2 có tỉ khối đối với khí Hiđrô là 19, thành phần % các khí trong hỗn hợp lần lượt là:
A. 60%; 40%
B. 25%; 75%
C. 50%; 50%
D. 70%; 30%


II. Tự luận (8,0 đ).
Câu 5. Hoàn thành các phương trình hóa học sau:
? + O2 → Al2O3
Fe + ? → FeCl3
Na + H2O → NaOH + H2
? + HCl → ZnCl2 + H2
CxHy + O2 → CO2 + H2O
Câu 6. Lập công thức hóa học của hợp chất gồm Al(III) liên kết với Cl(I). Tính thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố trong hợp chất đó?
Câu 7.
a) Tính khối lượng, thể tích (ở đktc) và số phân tử CO2 có trong 0,5 mol khí CO2?
b) Đốt cháy hoàn toàn m gam chất X cần dùng 4,48 lít khí O2(đktc) thu được 2,24 lít CO2(đktc) và 3,6 gam H2O. Viết sơ đồ phản ứng và tính khối lượng chất ban đầu đem đốt?
(Cho biết: C = 12, O = 16, S = 32, H = 1, Al = 27, Cl = 35,5)


PHÒNG GD&ĐT
VĨNH TƯỜNG

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2016-2017
Môn: Hóa học - Lớp 8


I. Trắc nghiệm (2,0 điểm).
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4

Đáp án
A
D
B
C


II. Tự luận (8,0 điểm).
Câu
 Nội dung
Điểm


Câu 5

H oàn thành PTHH
4Al + 3O2 to→ 2Al2O3
2Fe + 3 Cl2 to→ 2 FeCl3
2 Na + 2H2O → 2NaOH + H2
Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
CxHy + x+  O2 to→ x CO2 + H2O


0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ

Câu 6

Lập CTHH:
Công thức dạng chung: AlxCly
Theo qui tắc hóa trị: x . III = y . I
→  → x= 1 ; y = 3
CTHH của hợp chất: AlCl3
Tính thành phần % các nguyên tố trong hợp chất:
 = 27 + 35,5 .3 = 133,5g
→%Al = 
→%Cl = 100% - 20,2 = 79.8%
Câu 7

a.Tính khối lượng, thể tích và số phân tử:


Số phân tử CO2 = 0,5 . 6.1023 = 3 . 1023 (phân tử)
b. Sơ đồ phản ứng: X + O2 → CO2 + H2O
Áp dụng ĐLBTKL ta có: 


1,5đ

0,5đ
 mX → mX = 1,6(g)
(Học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)

No_avatar

phần tự luận hơi ngắn, trắc nghiệm cũng ngắn

ít nhất

+trắc nghiệm: 12 câu

+tự luận 5-->6 câu

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓