Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN TOÁN 8 NĂM HỌC 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: FC Barcelona VS Real Madrid
Ngày gửi: 20h:35' 20-12-2016
Dung lượng: 96.5 KB
Số lượt tải: 1138
Số lượt thích: 1 người (Hoa Mơ)
ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN TOÁN 8 NĂM HỌC 2016-2017
Thời gian: 90 phút
I.Phần trắc nghiệm: 4 điểm
Câu 1: Kết quả phép tính 2x (x2 – 3y) bằng :
A. 3x2 – 6xy
B. 2x3 + 6xy
C. 2x3 – 3y
D. 2x3 – 6xy.

Câu 2: Kết quả phép tính 27x4y2 : 9x4y bằng :
A. 3xy
B. 3y
C. 3y2
D. 3xy2

Câu 3: Đa thức x2 – 2x + 1 được phân tích thành nhân tử là:
A. (x + 1)2
B. (x – 1)2
C. x2 – 1
D. x2 + 1.

Câu 4: Giá trị của biểu thức A = x2 – 2x + 1 tại x = 1 là :
A. 1
B. 0
C. 2
D. -1

Câu 5: Kết quả rút gọn phân thức  (với x) là :
A. x
B. 
C. 
D. – x

Câu 6: Mẫu thức chung của hai phân thức  và  là :
A. x(x – 1)2
B. x(x + 1)2
C. x(x – 1)(x + 1)
D. x(x2 +x)

Câu 7: Cho (ABC, M và N lần lượt là trung điểm của cạnh AB và cạnh AC, biết MN = 50cm thì độ dài BC là:
A. 100cm
B. 25cm
C. 50cm
D. 150cm

Câu 8: Hình thang có độ dai hai đáy là 6cm và 8cm thì độ dài đường trung bình của nó là :
A. 3cm
B. 4cm
C. 14cm
D. 7cm

II.Tự luận: 6 điểm
Bài 1:(2đ)Phân tích đa thức thành nhân tử
a. x.y-6.y b. x2-52
Bài 2(1đ) Cho biểu thức A= 
a.Tìm tập xác định của A (0.5đ) b.Rút gọn A (0.5đ)
Bài 3(3đ):Tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc với nhau . Gọi M, N , P , Q lần lượt là trung điểm AB, BC, CD, DA .
a.Tứ giác MNPQ là hình gì? vì sao?
b.Để tứ giác MNPQ là hình vuông thì tứ giác ABCD cần thêm điều kiện gì?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN TOÁN 8 NĂM HỌC 2016-2017
Thời gian: 90 phút
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2đ)
Câu 1:Kết quả của phép chia (x2 – 2x + 1) : (x – 1) là:
A. x + 1
B. x – 1
C. (x + 1)2
D. (x – 1)2

Câu 2:Mẫu thức chung của các phân thức là:
A. 2(x+3)
B. 2(x - 3)
C. 2(x - 3)(x+3)
D. (x - 3)(x+3)

Câu 3:Trong các hình sau đây hình không có trục đối xứng là:
A. Hình thang cân
B. Hình bình hành
C. Hình chữ nhật
D. Hình thoi

Câu 4:Số đo mỗi góc của ngũ giác đều là:
A. 1080
B. 1800
C. 900
D. 600

II. PHẦN TỰ LUẬN (8đ)
Câu 1 :Tìm x, biết:
a) 
b) 
c) 
Câu 2: Cho biểu thức (với x ( 0; x ( -2; x ( 2 )
a) Rút gọn biểu thức A;
b) Tính giá trị biểu thức A khi x = 4;
c) Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức A nhận giá trị nguyên.
Câu 3: Cho hình bình hành MNPQ có MN = 2MQ và . Gọi I, K lần lượt là trung điểm của MN, PQ và A là điểm đối xứng của Q qua M.
a) Tứ giác MIKQ là hình gì? Vì sao?
b) Chứng minh tam giác AMI là tam giác đều;
c) Chứng minh tứ giác AMPN là hình chữ nhật.

Câu 4: Cho x và y thoả mãn: x2 + 2xy + 6x + 6y + 2y2 + 8 = 0. Tìm GTLN và GTNN của biểu thức B = x + y + 2016
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN TOÁN 8 NĂM HỌC 2016-2017
Thời
Avatar

cho đáp án đi

No_avatar

tự lm vì đề dễ ko giải

 

 
Gửi ý kiến