Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

KIỂM TRA 15 PHÚT LŨY THỪA

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn Thị Kim Cúc
Ngày gửi: 08h:43' 23-12-2016
Dung lượng: 107.5 KB
Số lượt tải: 68
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên:…………………………..
KIỂM TRA 15 PHÚT

Lớp 12BBài 1: Kết quả rút gọn biểu thức là
A. 36 B. 27 C. 18 D. 9
Bài 2: Kết quả rút gọn biểu thức là
A. 1200 B. 12 C. 110 D. 1100
Bài 3: Kết quả rút gọn biểu thức là
A. 11 B. 13 C. 21 D. 9
Bài 4: Giá trị của biểu thức với a = 16 là
A. 16 B. 8 C. 4 D. 2
Bài 5: Rút gọn biểu thức ta được
A. B. C. D. 
Bài 6: Giá trị của biểu thức với a = 64 là
A. 64 B. 16 C.4 D. 8
Bài 7: Cho . Khi đó biểu thức có giá trị bằng
A. 2 B. 8 C. 7 D. 15
Bài 8: Kết quả rút gọn biểu thức là
A. 18 B. 2 C.36 D. 12
Bài 9: Hãy chọn ý sai
A. B. C. D. 
Bài 10 : Rút gọn biểu thức (với a > 0) ta được
A. 1+ a B. - a C. a-1 D. a

Họ và tên:…………………………..
KIỂM TRA 15 PHÚT

Lớp 12B


 Bài 1: Kết quả rút gọn biểu thức là
A. 2 B. 4 C. 6 D. 8
Bài 2: Kết quả rút gọn biểu thức là
A. 200 B. 100 C. 110 D. 1100
Bài 3: Kết quả rút gọn biểu thức là
A. 12 B. 16 C. 198 D. 189
Bài 4: Giá trị của biểu thức với a = 36 là
A. B. C. 12 D. 6
Bài 5: Rút gọn biểu thức ta được
A. B. C. D. 
Bài 6: Giá trị của biểu thức với a = 125 là
A. 10 B. 25 C. 15 D. 5
Bài 7: Cho . Khi đó biểu thức có giá trị bằng
A. 10 B. 11 C. 12 D. 7
Bài 8: Kết quả rút gọn biểu thức là
A. 9 B. 25 C.75 D. 15
Bài 9: Hãy chọn ý sai
A. B. C. D. 
Bài 10 : Rút gọn biểu thức (với a > 0) ta được
A. 1+ a B. 1- a C. -a D. a 
Gửi ý kiến