Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề thi giữa học kì 1 lớp 5 năm 2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: cô Vũ Thị Mai 01664.994.442 soạn
Người gửi: Vũ Thị Mai
Ngày gửi: 09h:34' 24-12-2016
Dung lượng: 626.2 KB
Số lượt tải: 745
Số lượt thích: 1 người (lê thanh thảo)
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2016 – 2017
Môn: Tiếng Anh Lớp 5 - Thời gian làm bài: 40 phút
TEACHER: VŨ THỊ MAI 01664.994.442
Họ và tên: ......................................................................... Lớp: ....................
Mark
Teacher’s comments

LISTENING
Listen and circle a or b.
Tom lives in a ________________ . a. pretty and quiet village.
b. pretty and busy town.
2. Tony’s city is ________________ . a. crowded and busy
b. large and busy
3. Peter’s town is ________________ . a. big and crowded
b. small and busy
4. Linda lives in a ________________ . a. big and busy city
b. small and busy city
listen and tick
1. a. / b. / c. /
2. a. / b. / c. /
3. a. / b. / c. /
4. a. / b. / c. /
Listen and match
1. Tom 2. Quan 3. Linda 4. Nam

/ b. / c. / d. /

Listen and number
/ /
/
/
/

A. B . C. D.

READING
Read and complete
Like do TV play usually


Hi. My name is Nam. Every morning, I get up early. I (1) ____________ morning exercise, have breakfast and then go to school. After school, I (2) ____________ do homework with my classmates. Then I often go to the sport centre and (3) ____________ football. In the evening, I sometimes watch (4) ____________. I (5) ____________ watching films after dinner.
Read and answer
My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates to the party. They gave me presents like comic books, robots and a teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit and ice cream. We drank fruit juice. We sang English and Vietnamese songs. We danced, too. Phong played the guitar and Linda played the piano. The party ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.
When was Nam’s birthday party?
____________________________________
Who went to Nam’s birthday party?
____________________________________
What did Phong do at the party?
____________________________________
What did Linda do at the Party?
____________________________________
WRITING
Put the words in order to make sentences
Go / will / where / weekend / this / you/ ___________________________________?
water/ in/ the garden / I/ will / the/ flowers ___________________________________ .
what/ did/ teachers’ day/ do/ you/ on ___________________________________?
Is/ busy/ street/ the ___________________________________ .
What/ hometown/ like/ is / your ___________________________________?

No_avatarf

chào cô, cô cho em xin file nghe được ko ạ?

No_avatar

cô lấy luôn bài nghe trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 5. chỉ là soạn bài tập khác đi 1 chút để đánh lừa học sinh thôi. em vào đó tìm là thấy ngay nhé.

 
Gửi ý kiến