Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

tính số điện trở tùy thích pascal

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Trọng Nhân
Ngày gửi: 15h:28' 15-03-2017
Dung lượng: 8.5 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
Var Rtd,tam:real;
n,i:integer;
a:array[1..100] of integer;
begin
write(‘nhap so dien tro: ‘);
readln(n);
for i:=1 to n do
begin
write(‘nhap dien tro thu ‘, i,’ : ‘);readln(a[i]);
end;
tam:=0;
for i:=1 to n do
tam:= tam+1/a[i];
Rtd:=1/tam;
write(‘dien tro tuong duong: ‘,Rtd:4:2,’ om’);
writeln;
readln;
end.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓