Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề thi học kỳ I - K12

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Duy Văn
Ngày gửi: 20h:39' 11-01-2017
Dung lượng: 507.5 KB
Số lượt tải: 277
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT 4 THỌ XUÂN
*


KỲ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2016 - 2017
Môn: Toán . Khối 12
Thời gian: 90 phút)
(Không kể thời gian phát đề)


Họ và tên: ............................................... Lớp: Số báo danh:............................ Điểm...............


Câu 1: Hàm số đồng biến trên khoảng:
A. B. C. D. 
Câu 2: . Hàm số sau đồng biến trên R khi m bằng
A. B. C. D. 
Câu 3: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. “” B. “”
C. “” D. “”
Câu 4. Khối chóp đều S.ABC, AC = 2a, các mặt bên đều tạo với mặt phẳng đáy (ABC) một góc 600. Thể tích khối chóp S.ABC tính theo a là:
A. B. C. D. 
Câu 5. Tập nghiệm của phương trình là:
A. B. S=R C. D. 
Câu 6: Hàm số nào sau đây không có cực trị?
A. . B. . C. . D. .
Câu 7. Điều kiện để hàm số tăng trên là:
A. B. C. không có a thỏa mãn D. cả 3 đều sai.
Câu 8: Giá trị m để hàm số có cực trị là
A. B. . C. . D. .
Câu 9: Cho hàm số có đồ thị (C). Để khoảng cách từ điểm cực đại của đồ thị hàm số đến đường thẳng bằng 2 hì m bằng
A. B. C. Cả A và B đều đúng D. 
Câu 10: . Khi đó giá trị của bằng
A. B. C. D. 
Câu 11: Hàm số có tiệm cận đứng là?
A. B. C. D. 
Câu 12: Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu của S trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm của cạnh AB, góc tạo bởi cạnh SC và mặt phẳng đáy (ABC) bằng 300. Thể tích của khối chóp S.ABC là:
A. B. C. D. 
Câu 13. Cho phương trình 2lgx-lg(x-1)=lgm. Phương trình có 2 nghiệm phân biệt khi:
A. B. m>4 C. D. a, b, c đều sai.
Câu 14. Xét tính chẵn lẻ của hàm số: 
A. chẵn B. không chẵn, không lẻ C. lẻ D. vừa chẵn, vừa lẻ.
Câu 15. Đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của hàm số có phương trình là:
A. y=-6x+m+2 B. y=-6x+m-2 C. y=6x+m-2 D. y=6x-m-2
Câu 16: Hàm số cắt trục tung tại điểm có tọa độ
A. (0;0) B. (0;1) C. (0;0) ; (3;0) D. (0;0) ; (3;0) ; (-3;0)
Câu 17. Nghiệm của bất phương trình là:
A. [1/2;2] B. (1/6;6] C. [1/4;4] D. [1/4;1/2]
Câu 18: Điều nào sau đây nói về hàm số là đúng?
A. Có tâm đối xứng là điểm uốn B. Có đồ thị đối xứng qua trục tung
C. Có ba điểm cực trị D. Có một cực trị
Câu 19: Cho hàm số có đồ thị (C). Đường thẳng d có phương trình cắt (C) tại ba điểm phân biệt khi A. B. C. D. 
Câu 20: Cho hình lập phương có độ dài đường chéo bằng . Thể tích của khối lập phương là.
A. 1000 B. 900 C. 300 D. 2700
Câu 21: Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn bằng
A. 3 B. C. D. 0
Câu 22. Tập nghiệm của bất phương trình là:
A. B. 
C. D. a, b,
No_avatar

sao kg có đáp án vậy ạ

 

No_avatarf

Cười nhăn răngCười nhăn răngMỉm cườiMỉm cườiNháy mắtNháy mắt

 
Gửi ý kiến