Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

chu de chay tiep suc 12

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: lương hưu lợi
Ngày gửi: 16h:21' 14-01-2017
Dung lượng: 62.0 KB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người
GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ 1 CHẠY TIẾP SỨC.
Ngày soạn:30/9/2015
Chủ đề 1: - Giới thiệu kỹ thuật chạy tiếp sức 4 x100m.
- Đứng tại chổ thực hiện kỷ thuật động tác trao tin gậy.
- Đứng tại chổ thực hiện kỷ thuật động tác tay không nhận tin gậy.
I- Mục tiêu:
- Biết cách thực hiện kỹ thuật tại chổ động tác trao tin gậy; Đứng tại chổ thực hiện kỷ thuật động tác trao tin gậy.
- Thực hiện cơ bản đúng tại chổ thực hiện kỷ thuật động tác trao tin gậy; kỷ thuật động tác tay không nhận tin gậy.
- Vận dụng những kỹ thuật đã học vào tập luyện.
II- Nội dung:
- Giới thiệu kỹ thuật chạy tiếp sức 4 x100m.
- Đứng tại chổ thực hiện kỷ thuật động tác trao tin gậy.
- Đứng tại chổ thực hiện kỷ thuật động tác tay không nhận tin gậy.
III- Chuẩn bị:
- Giáo án, sân tập, tín gậy, tranh ảnh…
IV- Tiến trình hoạt động:
Tiết 8: - Giới thiệu kỹ thuật chạy tiếp sức 4 x100m.
- Đứng tại chổ thực hiện kỷ thuật động tác trao tin gậy.
- Đứng tại chổ thực hiện kỷ thuật động tác tay không nhận tin gậy.

1- Hoạt động khởi động: ( Đội hình, cự li do giáo viên quy định ).
* Hoạt động lớp:
- Giáo viên tập trung lớp thành 4 hàng ngang cự li hẹp quán triệt sức khỏe, nhiệm vụ, giới thiệu kỹ thuật mới.
- Nêu mục tiêu nội dung bài giảng.
2- Hoạt động hình thành kiến thức mới:
a- Hoạt động cả lớp: Học sinh 4 hàng hình L quay về phía giáo viên, quan sát giáo viên làm mẫu, phân tích động tại chổ thực hiện kỷ thuật động tác trao tin gậy. Đứng tại chổ thực hiện kỷ thuật động tác tay không nhận tin gậy.


((((((((((
((( (((((((
( (
( (
( (
( (
GV ( (
( (
( (
( (

- Giới thiệu kỹ thuật chạy tiếp sức 4 x100m.
- Đứng tại chổ thực hiện kỷ thuật động tác trao tin gậy.
- Đứng tại chổ thực hiện kỷ thuật động tác tay không nhận tin gậy.

+ Ưu điểm của kỹ thuật chạy tiếp sức ( có thể so sánh với 1 người nhân 4 lên…. ).
+ Một số thành tích…b- Hoạt động thực hành: Sau khi cả lớp đã quan sát giáo viên làm mẫu lần lượt từng động tác. Giáo viên triển khai phân thành 4 nhóm tập luyện lần lượt từng nội dung phù hợp với nguyên tắc tập luyện.
* Hoạt động nhóm:
- Giáo viên cử 1 – 2 học sinh nghiên cứu nội dung trước và thực hiện tập luyện cho nhóm.
- Các nhóm lần lượt tập kỹ thuật tại chổ thực hiện kỷ thuật động tác trao tin gậy. Đứng tại chổ thực hiện kỷ thuật động tác tay không nhận tin gậy.
+ Cách tập:
Từng nhóm cử 1 người hoặc lần lượt lên hô làm các nội dung, hàng này tập hàng kia quan sát…
- Giáo viên quan sát và sữa sai cho học sinh, đặc biệt những kỷ thuật khó.
3- Hoạt động ứng dụng:
* Hoạt động lớp:
- Cả lớp tập trung quan sat các nhóm.
- Giáo viên cho học sinh làm các kỹ thuật động tác đã được học ở trên, yêu cầu mỗi nhóm cử 4 học sinh lên trình diễn.
- Giáo viên cùng học sinh cả lớp quan sát và đánh giá theo các mức độ.
4- Hoạt động mở rộng:
- Về nhà yêu cầu học sinh sưu tầm tranh ảnh về cách thực hiện kỷ thuật động tác trao tin gậy. Đứng tại chổ thực hiện kỷ thuật động tác tay không nhận tin gậy.


 
Gửi ý kiến