Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ LI 7HKI 16-17

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Thị Hồng Ngọc
Ngày gửi: 19h:18' 24-01-2017
Dung lượng: 159.5 KB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA HỌC KÌ I VẬT LÍ 7
Năm học: 2016 - 2017

THIẾT LẬP MA TRẬN
1. Tính trọng số nội dung kiểm tra
Nội dung

Tổng số tiết
Lí thuyết
Tỉ lệ thực dạy
Trọng số
LT
VD
LT (%)
VD (%)

Quang học
9
8
5,6
3,4
37,3
22,7

Âm học
6
5
3,5
2,5
23,3
16,7

Tổng
15
13
9,1
5,9
60,6
39,4

2. Tính số câu hỏi cho các chủ đề
Cấp độ
Nội dung (chủ đề)
Trọng số
Số lượng câu
(Chuẩn cần kiểm tra)
Điểm
số
T. Số
TNKQ
TL


Cấp độ 1,2
(Lý thuyết)
Quang học
37,3
4,85≈ 5
5
(2,5đ- 10’)

2,5 đ
(10’)

Cấp độ 1,2
(Lý thuyết)
Âm học
23,3
3,03≈ 3
2
(1,0đ – 4’)
1
(2,5- 10’)
3,5đ
(14’)

Cấp độ 3,4
(Vận dụng)
Quang học
22,7
2,9≈ 3
1
(0,5đ- 2’)
2
(2,5đ-15’)
3,0 đ
(17’)

Cấp độ 3,4
(Vận dụng)
Âm học
16,7
2,17≈ 2
2
(1,0đ – 4’)

1,0 đ
(4’)

Tổng
100
13
10
(5đ- 20’)
3
(5đ- 25’)
10
(45’)


3. Ma trận đề
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng


TNKQ
TL
TNKQ
TL
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTNKQ
TL
TNKQ
TL


Quang
học

1. Nêu được ví dụ về nguồn sáng và vật sáng
2. Nêu được những đặc điểm chung về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, đó là ảnh ảo, có kích thước bằng vật, khoảng cách từ gương đến vật và đến ảnh là bằng nhau.

3. Giải thích được một số ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng trong thực tế: ngắm đường thẳng, bóng tối, nhật thực, nguyệt thực,...
4. Phát biểu được định luật phản xạ ánh sáng.
5. Nêu được ứng dụng chính của gương cầu lõm là có thể biến đổi một chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ tập trung vào một điểm, hoặc có thể biến đổi một chùm tia tới phân kì thích hợp thành một chùm tia phản xạ song song.

6. Vẽ được tia phản xạ khi biết tia tới đối với gương phẳng, và ngược lại, theo hai cách là vận dụng định luật phản xạ ánh sáng hoặc vận dụng đặc điểm của ảnh tạo bởi gương phẳng.
7. Dựng được ảnh của vật qua gương phẳng.
8. Nêu được ứng dụng chính của gương cầu lồi là tạo ra vùng nhìn thấy rộng.

Số câu hỏi
2
C1.1
C2.2


3
C3.4
C4.8
C5.5

1
C8.3

2
C6.2TL
C7.3TL


9

Số điểm
1,0

1,5

0,5
2,5


8,0

Chương 2 Âm học
9. Nhận biết được một số nguồn âm thường gặp.Nêu được nguồn âm là vật dao động.
10. Nêu được âm truyền trong các chất rắn, lỏng, khí và không truyền trong chân không.
Nhận biết được:
11. Âm phát ra từ nguồn âm lan truyền trong không khí đến gặp vật chắn bị phản xạ trở lại truyền đến tai người nghe. Âm phản xạ lại đến tai nghe được gọi là tiếng vang.

 12.Chỉ ra được vật dao động trong một số nguồn âm như trống, kẻng, ống sáo, âm thoa 23. 13.Nêu được thí dụ về độ to của âm.…


Số câu hỏi
2
C9.7
C11.6
1
C10.1TL2
C12. 9
C13.105

Số điểm
1,0
2,5


1,
 
Gửi ý kiến