Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Vạt Lý 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Ngoan
Ngày gửi: 10h:04' 12-02-2017
Dung lượng: 315.0 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 28/9/2014
Ngày dạy: 30/9/2014
Tiết 3 lớp 6A
Tiết 17 KIỂM TRA MỘT TIẾT

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Kiểm tra các kiến thức trọng tâm về khái niệm tập hợp, tập hợp con, các phép tính trong N.
2. Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng tính nhanh.
3. Thái độ:
- Giáo dục HS tính tự giác, tính trung thực trong làm bài.
II. CHUẨN BỊ :
1. Chuẩn bị của GV
1.1 Ma trận đề thi
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


Chủ đề 1
Tập hợp

- Biết tính số phần tử của một tập hợp
- Liệt kê được các phần tử của tập hợp từ công thứcSố câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
2
20%
1
2
20%

2
4
40%

Chủ đề 2
Lũy thừa với số mũ tự nhiên
- Viết kết quả các phép tính dưới dạng lũy thừa


Vận dụng làm được các bài toán tìm x


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
4
2
20%


1
1
10%
5
3
30%

Chủ đề 3
Thứ tự thực hiện các phép tính


Vận dụng các kiến thức tổng hợp để làm các phép tính toánSố câu
Số điểm
Tỉ lệ %


3
3
30%

3
3
30%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4
2
20%
1
2
20%
4
5
50%
1
1
10%
10
10
100%ĐỀ BÀI

Bài 1.(2điểm) Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:
a) 102. 103. 105 b) x . x7
c) 68: 62 d) a6: a (a0)
Bài 2.(2 điểm) Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử và tìm số phần tử của tập hợp đó?
B = {x ( N/ x < 4}
Bài 3.(2 điểm) Số phần tử của tập hợp A = {20; 21; 22; …; 99; 100} là bao nhiêu?
Bài 4. (3 điểm) Thực hiện phép tính:
a) 28 . 65 + 35 . 28 – 160
b) 20 – [30 – (5 – 1)2]
c) 24 . 76 + 15 . 24 + 9 . 24
Bài 5. (1 điểm) Tìm số tự nhiên x biết :
2x – 138 = 23 . 22

1.3 Đáp án, thang điểm
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM:
Bài
Đáp án
Thang điểm

Câu 1
Mỗi ý đúng được (0,5 đ)
a) 1010
b) x8
c) 66
d) a5


0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ

Câu 2
B = { 0; 1; 2; 3 }
Có 4 phần tử
1
1

Câu 3
Số phần tử của A là: (100 – 20).2 + 1 = 81
Có 81 phần tử
1,5
0,5

Câu 4
a) 28 . 65 + 35 . 28 – 160
= 28 . (65 + 35) – 160
= 28 . 100 – 160
= 2800 – 160 = 2640.
b) 20 – [30 – (5 – 1)2]
= 20 – (30 – 42)
= 20 – (30 – 16) = 20 – 14 = 6
c) 24. 76 + 15 . 24 + 9. 24
= 24 . (76 + 15 + 9)
= 24 . 100 = 2400

0,5
0,25
0,25

0,5
0,5

0,5
0,5

Câu 5

 2x – 138 = 23 . 22
2x – 138 = 25
2x – 138 = 32
2x = 32 + 138
2x = 170
x = 170 : 2 = 85


0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ


2. Chuẩn bị của HS
- HS: Ôn lại các kiến thức đã học, giấy nháp, bút, thước.
 
Gửi ý kiến