Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT K8 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 - 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Yên Thủy
Ngày gửi: 19h:14' 19-02-2017
Dung lượng: 18.6 KB
Số lượt tải: 64
Số lượt thích: 0 người

: THCS Dân Hoà
Ngày 10 Tháng 02 năm 2017

Kiểm Tra:1T
Môn : Mĩ thuật 8 - Tiết 26 - Tuần 27
Năm học: 2016 - 2017

- ma trận ra đề

Nội dung kiến thức (mục tiêu)
Nhận
biết
Thông hiểu
Vận dụng ở mức độ thấp
Vận dụng ở mức độ cao
Tổng điểm
= %

Nội dung
Xác định được nội dung phù hợp với yêu cầu bài
(Đ)

Vẽ đúng nội dung đề tài, mang tính giáo dục, phản ánh thực tế cuộc sống (Đ)
Nội dung tư tưởng mang tính giáo dục cao, phản ánh thực tế sinh động, có chọn lọc
(Đ)


Họa tiết
Họa tiết thể hiện nội dung bài
(Đ)

Họa tiết sinh động, phù hợp với nội dung
(Đ)
Họa lọc, đẹp, phong phú, phù hợp với nội dung, gần gũi với cuộc sống (Đ)


Bố cục

Sắp xếp được bố cục đơn giản
(Đ)
Sắp xếp bố cục có họa tiết
nhóm chính, nhóm phụ
(Đ)
Bố cục sắp xếp đẹp, sáng tạo, hấp dẫn
(Đ)


Đường nét

Nét vẽ thể hiện nội dung bài
(Đ)
Nét vẽ tự nhiên, đúng hình
(Đ)
Nét vẽ tự nhiên có cảm xúc.họa tiết , tạo được phong cách riêng (Đ)


Màu sắc

Lựa chọn gam màu theo ý thích
(Đ)
Màu vẽ có trọng tâm, có đậm nhạt
(Đ)
Màu sắc tình cảm, đậm nhạt phong phú, nổi bật trọng tâm bài (Đ)


Xếp loại

ĐỀ KIỂM TRA

- Vẽ trang trí: Trang trí lều trại
- Thời gian: 45’
- Cắt dán làm mô hình trại( trại sinh hoạt hè, trại đông, trại sáng tác...). Bài làm mô hình nên không lưu bài mà trưng bày ở lớp học
- Kích thước: A3
THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
(Đ)


Mức độ cần đạt
Điểm

Nội dung
- Xác định được nội dung phù hợp với bài
 (Đ)


- Vẽ đúng nội dung bài, mang tính giáo dục, phản ánh thực tế cuộc sống
(Đ)


- Nội dung mang tính giáo dục cao, phản ánh thực tế sinh động, có chọn lọc
 (Đ)

Họa tiết
- Họa tiết thể hiện nội dung
(Đ)


- Họa tiết sinh động, phù hợp với nội dung
(Đ)


- Họa tiết chọn lọc, đẹp, phong phú, phù hợp với nội dung, gần gũi với cuộc sống
(Đ)

Bố cục
- Sắp xếp được bố cục đơn giản
(Đ)


- Sắp xếp bố cục có Họa tiết nhóm chính, nhóm phụ
(Đ)


- Bố cục sắp xếp đẹp, sáng tạo, hấp dẫn
(Đ)

Đường nét
- Nét vẽ thể hiện nội dung bài
(Đ)


- Nét vẽ tự nhiên, đúng hình
(Đ)


- Nét vẽ tự nhiên có cảm xúc. Họa tiết đẹp, tạo được phong cách riêng
(Đ)

Màu sắc
- Lựa chọn gam màu theo ý thích
(Đ)


- Màu vẽ có trọng tâm, có đậm nhạt
(Đ)


- Màu sắc tình cảm, đậm nhạt phong phú, nổi bật trọng tâm bài
(Đ)

Xếp loại
(Đ)


Dân Hoà, Ngày 10 Tháng 02 Năm 2017
ra đề

Hoàng Thị Yên Thuỷ

 
Gửi ý kiến