Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thao giảng 3. 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Thượng (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:52' 21-02-2017
Dung lượng: 36.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS BẮC SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ KHTN ĐỘC LẬP- TỰ DO - HẠNH PHÚC

BIÊN BẢN HỌP TỔ CHUYÊN MÔN
SƠ KẾT HỘI GIẢNG ĐỢT III
( Mừng Đảng mừng xuân tháng 2/2017)
A. Thành phần, thời gian, địa điểm
1.Thành phần : Tổ KHTN
2.Thời gian: 15h 30 phút ngày 16 tháng 2 năm 2017
3. Địa điểm : Trường THCS Bắc Sơn
* Chủ toạ ; Nguyễn Văn Thượng
B. Nội dung : Nhận xét đánh giá, xếp loại hội giảng lần III mừng đảng mừng xuân năm 2017.
I. Nhận xét đánh giá giờ giảng :
1. Nhận xét đánh giá giờ dạy của Đ/C Hoàng Thế Vinh
Tên bài dạy: Tiết 42 “ Soạn và gửi thư điện tử”
lớp 6B ngày 7 /2/2017
*Ưu điểm :
- Trình bầy đủ, đúng nội dung đảm bảo tính hệ thống
- Mạnh giạn sử dụng một số phương pháp tích cực
- Sử dụng các phương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng bộ môn, chú trọng công nghệ thông tin vào bài dạy
- Tổ chức điều khiển lớp học khá tích cực, học sinh thực hành ngay trên máy
- Học sinh học tập tích cực, hiểu bài
*Nhược điểm :
- Sử dụng thời gian cho các phần còn chưa hợp lí
- Hướng dẫn HS đôi lúc còn nhanh
Kết quả: 17,5đ – Giỏi

II . Nhận xét chung
1. Ưu điểm :
- Bài giảng chuẩn bị khá chu đáo, đầu tư thời gian cho tiết dạy khá tốt
- Trình bầy đúng, đủ nội dung kiến thức, khắc sâu được kiến thức cho HS
- Học sinh được thực hành ngay trên máy
- Phương pháp giảng dạy linh hoạt phự hợp với môn học
- Tổ chức học sinh học tập tích cực
2. Nhược điểm:
- Sử dụng thời gian chưa hợp lí ở một số phần
III. Biện pháp khắc phục
- Tiếp tục học tập việc sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy
- Bố chí thời gian hợp lí hơn trong các tiết học
Kết quả :100% giáo viên nhất chí với kết quả trên

Họ Và Tên
Tên bài dạy
Kết quả
Xếp loại

1. Hoàng Thế Vinh
Tiết 1: Sự nở vỡ nhiệt của chất khớ
17,5
Giỏi


Chủ toạ Bắc Sơn ngày 16/2/2017
Thư ký

Nguyễn Văn Thượng
Đặng Thị Thuý Hương


 
Gửi ý kiến