Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiểm tra 15 phút lớp 6 học kỳ 2 lần 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hằng
Ngày gửi: 15h:03' 24-02-2017
Dung lượng: 59.0 KB
Số lượt tải: 88
Số lượt thích: 0 người

Trường THCS Mường Nọc
Họ và tên: …………………………..
Lớp: 6……..
KIỂM TRA HỌC 15 PHÚT
Môn: Tin học 6
Thời gian làm bài: 15 phút
Điểm

Câu 1. Điền từ hoặc cụm từ ngay trước, ngay sau vào chỗ trống (…) để được câu đúng.
a. Phím Backspace dùng để xóa kí tự …………………………… con trỏ soạn thảo.
b. Phím Delete dùng để xóa kí tự …………………………….. con trỏ soạn thảo.
Câu 2. Điền vào bảng sau ý nghĩa các nút lệnh tương ứng.
Nút lệnh
Tên
Sử dụng để


UndoCutCopyPasteNewOpen


.

Trường THCS Mường Nọc
Họ và tên: …………………………..
Lớp: 6……..
KIỂM TRA HỌC 15 PHÚT
Môn: Tin học 6
Thời gian làm bài: 15 phút
Điểm

Câu 1. Điền từ hoặc cụm từ ngay trước, ngay sau vào chỗ trống (…) để được câu đúng.
a. Phím Backspace dùng để xóa kí tự …………………………… con trỏ soạn thảo.
b. Phím Delete dùng để xóa kí tự …………………………….. con trỏ soạn thảo.
Câu 2. Điền vào bảng sau ý nghĩa các nút lệnh tương ứng.
Nút lệnh
Tên
Sử dụng để


UndoCutCopyPasteNewOpen 
Gửi ý kiến