Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

KIỂM TRA TOÁN 7 HK1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Lục Thanh Tú
Ngày gửi: 18h:02' 24-02-2017
Dung lượng: 82.0 KB
Số lượt tải: 27
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD&ĐT TP Bến Tre Thứ______ngày_____tháng____năm 20___
Trường TH-THCS Lê Hồng Phong KIỂM TRA TỔNG HỢP HỌC KÌ I
Tên:…………………........Lớp:…… Môn: Toán – thời gian làm bài: 20 phút

Điểm
Chữ kí GVCB
Chữ kí GVCT
Lời phê


I – PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,5đ)
Lưu ý: Bao gồm phần Đại số và Hình học
Câu 1. Nếu x < 0 thì |x| = ?
a. |x| b. |–x| c. x d. –x
Câu 2. Tính chất nào sau đây ứng với tính chất cơ bản của tỉ lệ thức ?
a. Nếu thì ab=cd b. Nếu thì ac=db

c. Nếu thì ad=bc d. Nếu thì da=cb

Câu 3. Số 6439 làm tròn thành số:
a. 6440 b. 6500 c. 6000 d. 6600
Câu 4. Công thức nào ứng với công thức đại lượng tỉ lệ nghịch ?
a. b. c. d. 
Câu 5. Công thức nào ứng với công thức đại lượng tỉ lệ thuận ?
a. b. c. d. 
Câu 6. Cho ABC, biết = 20º, = gấp 2 lần góc. Tìm số đo góc ?
a. 100º b. 50º c. 120º d. 45º
Câu 7. Cho hai góc đối đỉnh, mỗi góc bằng 40º. Tìm số đo góc còn lại ?
a. 45º b. 40º c. 55º d. 50º
Câu 8. Trường hợp bằng nhau thứ 3 của tam giác: góc – cạnh – góc (g.c.g) vẽ yếu tố nào đầu tiên ?
a. Vẽ 2 gốc trước b. Vẽ 1 cạnh trước
c. Vẽ 1 gốc trước d. Vẽ 2 cạnh trước
Câu 9. Tam giác vuông với góc vuông có số đo bao nhiêu ?
a. 30º b. 60º c. 90º d. 120º
Câu 10. Cho các cặp cạnh nào bằng nhau ?
a. b. c. d. 
AC


B


-----------Hết----------

Phòng GD&ĐT TP Bến Tre Thứ______ngày_____tháng____năm 20___
Trường TH-THCS Lê Hồng Phong KIỂM TRA TỔNG HỢP HỌC KÌ I
Tên:…………………........Lớp:…… Môn: Toán – thời gian làm bài: 70 phút

Điểm
Chữ kí GVCB
Chữ kí GVCT
Lời phê


II – PHẦN TỰ LUẬN (7,5đ)
Câu 1. Thực hiện phép tính (bằng các hợp lí nếu có thể) (1đ)
a. 
b. 3
Câu 2.Tìm x, biết : (1,5đ)
a. 
b. 
Câu 3. Cho . Các tia phân giác của các góc và cắt nhau tạo I. Vẽ , , 
Chứng minh rằng : 


-----------Hết----------

 
Gửi ý kiến