Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề kiểm tra trắc nghiệm ki k12

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Ngọc
Ngày gửi: 15h:56' 05-03-2017
Dung lượng: 134.5 KB
Số lượt tải: 93
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI MÔN GDCD – ĐỀ1
Hãy chọn một đáp án đúng hoặc đúng nhất trong các câu hỏi
Câu 1. Bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và bị xử lí theo quy định của pháp luật. Điều này thể hiện công dân bình đẳng về
A. trách nhiệm pháp lí .B. trách nhiệm kinh tế. C. trách nhiệm xã hội. D. trách nhiệm chính trị.
Câu 2. Tòa án xét xử các vụ án sản xuất hàng giả không phụ thuộc vào người bị xét xử là ai, giữ chức vụ gì. Điều này thể hiện quyền bình đẳng nào của công dân?
A. Bình đẳng về quyền tự chủ trong kinh doanh. B. Bình đẳng về nghĩa vụ trong kinh doanh.
C. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lý. D. Bình đẳng về quyền lao động.
Câu 3 : Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, quy định đổ tuổi kết hôn của nữ là :
A. Từ 18 tuổi trở lên B. Từ đủ 19 tuổi tở lên C. Từ đủ 18 tuổi trở lên D. Từ 20 tuổi trở lên
Câu 4. Một trong những nội dung về bình đẳng trong thực hiện quyền lao động là mọi người đều có quyền lựa chọn :
A. việc làm theo sở thích của mình.
B. việc làm phù hợp với khả năng của mình mà không bị phân biệt đối xử.
C. điều kiện làm việc theo nhu cầu của mình.
D. thời gian làm việc theo ý muốn chủ quan của mình.
Câu 5. Bình đẳng giữa vợ và chồng được hiểu là
A. vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về tài sản riêng.
B. vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình.
C. người chồng chịu trách nhiệm về việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
D. người vợ chịu trách nhiệm về việc nuôi dạy con cái.
Câu 6 : Pháp luật là phương tiên đẻ công dân thực hiện và bảo vệ điều gì ?
A. Lợi ích kinh tế của mình B. Quyền và nghĩa vụ của mình
C. Các quyền của mình D. Quyền, lợi ích hợp pháp của mình
Câu 7. Khẳng định nào dưới đây thể hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh?
A. Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh đều được ưu tiên miễn giảm thuế.
B. Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế đều bình đẳng theo quy định của pháp luật.
C. Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh đều được quyền vay vốn của Nhà nước.
D. Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh đều được ưu tiên lựa chọn nơi kinh doanh.
Câu 8. Ý kiến nào dưới đây là đúng về quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con?
A. Cha mẹ không được phân biệt, đối xử giữa các con.
B. Cha mẹ cần tạo điều kiện tốt hơn cho con trai học tập, phát triển.
C. Cha mẹ cần quan tâm, chăm sóc con đẻ hơn con nuôi.
D. Cha mẹ được quyền quyết định việc chọn trường, chọn ngành học cho con.
Câu 9. Để tìm việc làm phù hợp, anh H có thể căn cứ vào quyền bình đẳng
A. trong tuyển dụng lao động. B. trong giao kết hợp đồng lao động.
C. thay đổi nội dung hợp đồng lao động. D. tự do lựa chọn việc làm.
Câu 10. Khi yêu cầu vợ mình phải nghỉ việc để chăm sóc gia đình, anh A đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ
A. nhân thân. B. tài sản chung . C. tài sản riêng .D. tình cảm.
Câu 11. Để giao kết hợp đồng lao động, chị Q cần căn cứ vào nguyên tắc nào dưới đây?
A. Tự do, tự nguyện, bình đẳng. B. Dân chủ, công bằng, tiến bộ.
C. Tích cực, chủ động, tự quyết. D. Tự giác, trách nhiệm, tận tâm.
Câu 12: Pháp luật là phương tiện để nhà nước làm gì?
A. Bảo vệ các giai cấp B. Quản lí xã hội . C. Quản lí công dân D. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân
Câu 13: Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện:
A. việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;
B. việc kết hôn của nam và nữ do hai bên quyết định;
C. việc kết hôn của nam và nữ do cha mẹ quyết định;
D. việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện;
Câu 14: Trong cùng một điều kiện như nhau, công dân được:
A. hưởng quyền
No_avatar

k có đáp án sao cô?

 
Gửi ý kiến