Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

TÌM HIỂU ĐỘI THIẾU NHIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Văn Thịnh
Ngày gửi: 16h:08' 07-03-2017
Dung lượng: 293.5 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO
PHỤC VỤ HỘI THI PHỤ TRÁCH ĐỘI GIỎI

1. Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh quy định nguyên tắc tổ chức và hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh thuộc chương mấy và có bao nhiêu điều:
a) Chương I – có 4 điều b) Chương II – có 6 điều
c) Chương III – có 5 điều d) Chương IV – có 2 điều.
2. Các tính chất của tổ chức Đội là:
a) Tính quần chúng, tính chính trị, tính giáo dục.
b) Tính quần chúng, tính tự nguyện, tự quản.
c) Tính giáo dục, tính tự nguyện, tự quản.
d) Tính giáo dục, tính chính trị.
3. Có bao nhiêu nhiệm vụ và bao nhiêu nguyên tắc của Đội TNTP Hồ Chí Minh?
a) 3 nhiệm vụ, 2 nguyên tắc.
b) 3 nhiệm vụ, 3 nguyên tắc.
c) 2 nhiệm vụ, 2 nguyên tắc.
d) 2 nhiệm vụ, 3 nguyên tắc.
4. Lời hứa của đội viên khi được kết nạp vào Đội là:
a) Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy .
b) Tuân theo điều lệ Đội.
c) Giữ gìn danh dự Đội TNTP Hồ Chí Minh.
d) Cả 3 đều đúng.
5. Điều kiện kết nạp đội viên vào Đội TNTP Hồ Chí Minh là:
a) Từ 6 – 14 tuổi b) Từ 8 – 14 tuổi c) từ 9 – 15 tuổi d) Từ 9 – 14 tuổi
6. Hệ thống tổ chức Hội đồng Đội gồm bao nhiêu cấp?
a) 2 cấp b) 3 cấp c) 4 cấp d) 5 cấp
7. Có bao nhiêu đội viên trở lên được thành lập một chi đội ?
a) 2 đội viên b) 3 đội viên c) 4 đội viên d) 5 đội viên
8. Chi đội có từ bao nhiêu đội viên trở lên có thể phân chia thành các phân đội?
a) 6 đội viên b) 7 đội viên c) 8 đội viên d) 9 đội viên
9. Nhiệm kỳ Đại hội chi đội, liên đội là:
a) Một học kỳ b) Một năm c) Một nămhọc d) Phụ thuộc vào điều kiện của cơ sở
10. Cấp cơ sở của Đội TNTP Hồ Chí Minh là:
a) Phân đội và chi đội b) Chi đội và liên đội
c) Phân đội, chi đội và liên đội d) Sao nhi đồng.
11. Các biểu trưng của Đội TNTP Hồ Chí Minh bao gồm:
Cờ Đội, huy hiệu Đội, khăn quàng Đỏ, Đội ca, khẩu hiệu Đội, cấp hiệu chỉ huy Đội
Cờ Đội, huy hiệu măng non, cấp hiệu chỉ huy đội, phòng truyền thống, khăn quàng Đỏ.
Khẩu hiệu Đội, huy hiệu măng non, phòng đội, phòng truyền thống, Đội ca.
d) Chào Đội, trống Đội, phòng truyền thống, phòng Đội, đồng phục đội viên, khẩu hiệu Đội.
12. Hình thức kỷ luật của Đội TNTP là:
a)Phê bình, cảnh cáo, khiển trách
b) Kiểm điểm, cảnh cáo, xoá tên trong danh sách đội viên
c) Khiển trách, cảnh cáo, cấm đeo khăn quàng
d) Phê bình, khiển trách, xoá tên trong danh sách Đội viên
13. Một bộ trống Đội có ít nhất:
Một trống cái, hai trống con
Một trống cái, ba trống con
Một trống cái, bốn trống con
Một trống cái, năm trống con
14. Tên gọi đầu tiên của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh:
a) Hồng nhi Đội b) Hội Nhi đồng Cứu quốc
c) Đội Thiếu nhi Tháng Tám d) Đội Thiếu niên Tiền phong
15. Tên “Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh” có từ năm nào?
a) 1945 b) 1970 c) 1975 d) 1976
16. Người đội trưởng đầu tiên của Đội TNTP Hồ Chí Minh là ai ?
a) Nông Văn Thàn b) Nông Văn Dền c) Lý Thị Nị d) Lý Thị Xậu
17. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý:
a) Huân chương SaoVàng b) Huân chương Độc lập hạng Nhất.
c) Huân chương Hồ Chí Minh d) Huân chương Chiến Công hạng Nhất
18. Phong trào kế hoạch nhỏ bắt đầu xuất hiện từ năm nào và công trình lúc bấy giờ
 
Gửi ý kiến