Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI THỬ SỐ 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Mân (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:21' 09-03-2017
Dung lượng: 95.0 KB
Số lượt tải: 390
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên:
Lớp:

ĐỀ LUYỆN 15
Thời gian làm bài : 50 phútMã đề 151

Tô kín vào ô tương ứng với câu trả lời đúng nhất ở mỗi câu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

B
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

C
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

D
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(


21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

A
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

B
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

C
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

D
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(


Câu 1: Tài nguyên quan trọng hàng đầu của Đồng bằng sông Cửu Long là
A. đất. B. biển. C. khí hậu. D. sinh vật.
Câu 2: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, trang 16, hãy cho biết dân ộc ít người nào sau đây có số dân đông nhất nước ta?
A. Dân tộc Tày. B. Dân tộc Nùng. C. Dân tộc Mường. D. Dân tộc Thái.
Câu 3: Biểu hiện của sự suy giảm tài nguyên rừng ở nước ta là
A. 70% diện tích là rừng nghèo và trung bình. B. diện tích và chất lượng rừng chưa phục hồi.
C. độ che phủ rừng chỉ 40%. D. diện tích đất trống đồi núi trọc còn nhiều.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng với vùng Đông Nam Bộ ?
A. Giá trị xuất khẩu dẫn đầu cả nước. B. Dẫn đầu của nước về GDP.
C. Giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất nước. D. Chiếm tỉ lệ dân số lớn nhất nước.
Câu 5: Đặc điểm nào sau đây không phải là của biển Đông ?
A. Là biển tương đối kín. B. Nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa.
C. Là biển rộng, diện tích 3.447 triệu km2. D. Là biển kín, được bao bởi các lục địa.
Câu 6: Loại đất nào có diện tích lớn nhất trong đai nhiệt đới gió mùa chân núi ở nước ta?
A. Đất xám. B. Đất phù sa. C. Đất feralit. D. Đất phù sa cổ.
Câu 7: Cho bảng số liệu:
Sản lượng dầu thô, than sạch và điện của nước ta, giai đoạn 1990-2005
Năm
1990
1995
2000
2005

Dầu thô (triệu tấn)
2,7
7,6
16,3
18,5

Than sạch (triệu tấn)
4,6
8,4
11,6
34,1

Điện (tỉ kWh)
8,8
14,7
26,7
52,1

Để thể hiện sản lượng dầu thô, than sạch và điện giai đoạn 1990-2006, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Biểu đồ cột kết hợp với đường. B. Biểu đồ cột ghép.
C. Biểu đồ đường. D. Biểu đồ cột đơn.
Câu
 
Gửi ý kiến