Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

de kiem tra

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Diệu
Ngày gửi: 15h:39' 10-03-2017
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 124
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH
TỔ: TOÁN – LÍ – TIN – CÔNG NGHỆ
MA TRẬN ĐỀ KIỂM CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
MÔN: TIN HỌC 6 (PHẦN LÍ THUYẾT)
NĂM HỌC 2014 – 2015
cấp độ


Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTNK
TL
TNK
TL
TN
TL
TN
TL


Chủ đề 1:
Soạn thảo văn bản đơn giản.

Nhận biết được các nút lệnh: khởi động, mở, lưu.. của phần mềm soạn thảo

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
0,5đ2
0,5đ
5%

Chủ đề 2:
Chỉnh sửa và định dạng văn bản.
Nhận biết các lệnh để chỉnh sửa, định dạng văn bản
Hiểu cách để chỉnh sửa, định dạng văn bản
Vận dụng để trình bày định dạng một văn bản theo yêu cầuSố câu
Số điểm,
Tỉ lệ %
3
0,75đ

1
0,25đ
1


16
5
50%

Chủ đề 3:
Tìm kiếm và thay thế.
Nhận biết được lệnh tìm kiếm và thay thế

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,25đ1
0,25đ
2,5%

Chủ đề 4:
Thêm hình ảnh để minh họa
Nhận biết được lệnh chèn hình ảnh
Hiểu cách thay đổi bố trí ảnh trên văn bản

Vận dụng để chèn và bố trí hình ảnh vào văn bản


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,25đ


1
0,75đ1

3

20%

Chủ đề 5:
Trình bày cô đọng bằng bảng
Nhận biết lệnh tạo bảng
Hiểu cách xóa, chèn hàng cột trong bảng
Vận dụng để tạo bảng và trình bày bảng theo yêu cầu
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,25đ


1
0,25đ
2
1,75đ4
2,25đ
22,5%

Tổng số câu
Tổng điểm
Tỉ lệ %
8

20%
6

40%
1

30%
1

10%
16
10đ
100%


Người ra đề

Nguyễn Thị Doanh

TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
TỔ: TOÁN – LÍ – TIN – CÔNG NGHỆ MÔN: TIN HỌC 6 (PHẦN LÍ THUYẾT) Lớp: 6A… NĂM HỌC: 2014 – 2015 Họ và tên: ……………………………... Thời gian làm bài: 45 phútĐiểm
Lời phê của GV


Đề 1
I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm).
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Muốn khởi động chương trình soạn thảo văn bản Word, em nháy đúp chuột vào biểu tượng nào dưới đây trên màn hình nền?
A. B. C. D. 
Câu 2: Trong phần mềm soạn thảo Word 2003 để tìm kiếm phần văn bản, ta thực hiện lệnh:
A. File ( Save ... B. File ( Open ...
C. File ( Page Setup… D. Edit (Find ...
Câu 3: Trong định dạng kí tự nút lệnh nào sau đây để định dạng kiểu chữ in đậm?
A. B. C. D. 
Câu 4: Để trình bày trang văn bản em chọn lệnh:
A. File ( Save ... B. File ( Open ...
C. Edit (Replace ... D. File (Page Setup…
Câu 5: Để xóa các hàng em sử dụng lệnh:
A. Table ( Delete ( Rows. B. Table ( Delete ( Columns.
C. Table ( Delete ( Table. D. Table ( Insert( Table.
Câu 6: Để phục hồi trạng thái của văn bản trước đó, ta dùng nút lệnh:
A. B. C. D. 
Câu 7: Để mở
 
Gửi ý kiến