Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tin 7 - hkII 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Hồng Thanh
Ngày gửi: 13h:30' 11-03-2017
Dung lượng: 112.5 KB
Số lượt tải: 815
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN BA TƠ
TRƯỜNG THCS BA DINH - BA TÔ

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
NĂM HỌC : 2016 - 2017
MÔN: TIN HỌC KHỐI 7
1. MỤC TIÊU KIỂM TRA:
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung dạy học và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời.
- Kiểm tra kiến thức, kĩ năng ở 3 mức độ nhận thức: biết, hiểu và vận dụng của học sinh.
2. HÌNH THỨC KIỂM TRA:
Hình thức kiểm tra trắc nghiệm khách quan và tự luận.
3. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng cộng
Thấp
CaoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


Định dạng trang tính
Biết định dạng, sửa đổi cấu trúc bảng tính.
Hiểu được các định dạng bảng tính cơ bản.
Định dạng đường biên trong trang tính.Số câu
1


1
13

Số điểm
0.5


2.0
0.53.0đ

Trình bày và in trang tính
Biết trình bày trang tính khoa học.
Hiểu chức năng của PrintPreview.
Căn lề, xem khoảng cách lề trang tính.Số câu
1

1

13

Số điểm
0.5

0.5

0.51.5đ

Sắp xếp và lọc dữ liệu

Hiểu các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu.
Thực hiện được sắp sếp, lọc dữ liệu.Số câu


2


1


3

Số điểm


1.0


4.0


5.0đ

Học toán với Toolkit Math

Hiểu được lệnh Solve trong chương trình.

câu


1

1

điểm


0.5

0.5đ

TS câu
2

4
1
2
1

10

TS điểm
1.0đ

2.0đ
2.0đ
1.0đ
4.0đ

10 đ


Người lập PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA 1 TIẾT – NĂM HỌC 2016- 2017
HUYỆN BA TƠ Môn: TIN HỌC Khối: 7
---------***-------- Thời gian: 45 phút (Không tính thời gian phát đề)
Trường: THCS BA DINH - BA TÔ Ngày kiểm tra: …………….
Họ và tên: ………………………………….. Lớp: ...…… Buổi:………
SBD …………

Điểm
Lời phê của giáo viên
Người chấm bài
(Ký, ghi rõ họ và tên)
Người coi KT
(Ký, ghi rõ họ và tên)( Học sinh làm bài ngay trên tờ giấy này)
I. Trắc nghiệm (4 điểm)
Câu 1: Trong ô B3 có chứa số 7.75, chọn ô B3 và nháy hai lần vào nút lệnh  thì kết quả trong ô B3 là:
A. 8 B. 7.7500
C. 7.8 D. 7.7
Câu 2: Tác dụng của nút lệnh Next trên thanh công cụ Print Preview dung để:
A. Xem trang trước B. Điều chỉnh chế độ ngắt trang.
C. Xem trang kế tiếp D. Điều chỉnh hướng giấy.
Câu 3: Muốn sắp xếp dữ liệu ta sử dụng nút lệnh:
A.  B.  C.  D. 
Câu 4: Để điều chỉnh ngắt trang ta sử dụng lệnh:
A. Insert/ Row B. Format/Cell
C. View/ Page break preview D. Edit/copy
Câu 5: Để xem các lề của trang in ta thực hiện:
A. File/Page Setup chọn trang Magins B. File/Page Setup chọn trang Sheet
C. File/Page Setup chọn trang Page C. Cả a, b, c đều sai
Câu 6: Nút lệnh nào sau đây dung để kẻ đường biên ô tính:
A.  B.  C.  D. 
Câu 7: Trong phần mềm Toolkit Math, lệnh solve dung để:
A. Tính toán các biểu thức B. Vẽ đồ thị đơn giản
C. Tính
 
Gửi ý kiến