Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Câu hỏi, đáp án Tin học 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trường Thcs Tân Thanh Tây
Ngày gửi: 14h:19' 11-03-2017
Dung lượng: 58.5 KB
Số lượt tải: 165
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&DT MỎ CÀY BẮC
TRƯỜNG THCS TÂN THANH TÂY


NGÂN HÀNG CÂU HỎI
MÔN: TIN HỌC 6 – HKII

A. PHẦN NHẬN BIẾT
Câu 1. Để tách một văn bản thành nhiều đoạn văn bản sử dụng phím nào?
a. Delete b. Home
c. Tab d. Enter
Câu 2. Muốn đóng một văn bản dùng nút lệnh ?
a. Close b. Home
c. Tab d. Restore
Câu 3. Muốn xóa ký tự trước con trỏdùng phím ?
a. Tab b. Backspace
c. Shift d. Delete
Câu 4. Để mở tệp dữ liệu đã có trên đĩa tổ hợp phím?
a. CTRL+ O b. CTRL + S
c. CTRL + N d.CTRL + X
Câu 5. Muốc xóa, cắt đoạn văn bản đã chọn dùng phím?
a. Delete b. CTRL + C
c. CTRL + V d.CTRL + X
B. PHẦN THÔNG HIỂU
Câu 6. Trong Insert Table để khai báo số cột ta chọn
a. Autofit to contents b. Fixced column width
c. Number of columns d. Number of rows
Câu 7. Định dạng đoạn văn bản là thay đổi các tính chất của đoạn văn bản
a. Kiểu căn lề
b.Vị trí của đoạn văn bản so với từng trang
c. Khoảng cách lề của dòng đầu tiên
d. Kiểu căn lề
Vị trí của đoạn văn bản so với từng trang
Khoảng cách lề của dòng đầu tiên
Câu 8. Muốn căn giữa văn bản ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?
a  b  c  d 

Câu 9. Nút lệnh  có tác dụng:
a. khởi động máy in c. In văn bản
b. Tắt máy in d. Tất cả đúng
Câu 10. Để mở hộp thoại Paragraph ta làm như thế nào?
a. Edit ( Paragraph c. Insert ( Font
b. Format ( Paragraph d. File ( Font
C. PHẦN VẬN DỤNG
B-1 VẬN DỤNG THẤP
Câu 11. Tạo văn bản với nội dung sau
Biển đẹp
Buổi sớm nắng sáng. Những cánh buồm nâu trên biển được nắng chiếu vào hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh.
Lại đến một buổi chiều, gió mùa đông bắc vừa dừng. Biển lặng, đỏ đục, đầy như mâm bánh đúc, loáng thoáng những con thuyền như những hạt lạc ai đem rắc lên.
Câu 12. Lưu văn bản vào ổ đỉa D với tên Biển đẹp
Câu 13. Cho biết văn bản trên có bao nhêu dòng
Câu 14. Cho bết văn bản trên có bao nhiêu đoạn
Câu 15. Định dạng văn bản trên theo yêu cầu sau
Tiêu đề: kiểu chữ đậm, màu chữ là màu đỏ, cở chữ 16
Đoạn đầu kiểu chữ in nghiêng, cở chữ 13
Đoạn thứ hai kiểu chữ gạch chân, màu chữ là màu xanh, cở chữ 13
Căn lề đoạn văn bản
B-2 VẬN DỤNG CAO
Câu 16. Chèn ảnh phù hợp vào văn bản Biển đẹp.
Câu 17. Đặt khoảng cách giữa các đoạn văn là 6pt .
Câu 18. Đánh số trang cho văn bản Biển đẹp.
Câu 19. Nhập và định dạng dữ liệu trong bảng theo mẫu sau:
Họ tên
Địa chỉ
Lớp

Trần Kim Khoa
Tích Khánh
7a

Mai Chí Tâm
Vĩnh Trị
6c

Cao Văn Khải
Khánh Thạnh
8b

 Câu 20. Chèn thêm cột thứ tự (TT) vào bên trái cột Họ và tên ờ câu 19. Sau đó đánh số thứ tự cho các tên .

*ĐÁP ÁN
A-B. PHẦN NHẬN BIẾT - PHẦN THÔNG HIỂU
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Trả lời
d
a
b
a
d
c
d
a
c
b

C. PHẦN VẬN DỤNG
B-1 VẬN DỤNG THẤP
Câu 11. Tạo văn bản đầy đủ đúng với nội dung
Câu 12. Lưu được văn bản vào ổ đỉa D với tên Biển đẹp
Câu 13. Văn bản trên có 6 dòng
Câu 14. Văn bản trên có 2 đoạn
Câu 15. Định
 
Gửi ý kiến