Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Câu hỏi, đáp án Tin học 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trường Thcs Tân Thanh Tây
Ngày gửi: 14h:20' 11-03-2017
Dung lượng: 295.0 KB
Số lượt tải: 350
Số lượt thích: 0 người
THƯ VIỆN CÂU HỎI
Bộ môn: TIN HỌC - Lớp 7


Bài 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ?
Câu 1.1:
- Nhận biết
- Mục tiêu: Biết được khái niệm chương trình bảng tính
Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ
Câu 1.2:
- Nhận biết
- Mục tiêu: Biết được vùng giao nhau giữa cột và hàng gọi là ô tính
Vùng giao nhau giữa cột và hàng gọi là:
Vùng tính
Ô tính
Trang tính
Bảng tính
Đáp án: b
Câu 1.3:
- Thông hiểu
- Mục tiêu: Hiểu được phần mở rộng của các tệp tin trong chương trình bảng tính là .xls
Phần mở rộng của các tệp tin trong chương trình bảng tính:
.rtf
.excel
.doc
.xls
Đáp án: d
Câu 1.4:
- Vận dụng thấp
- Mục tiêu: Vận dụng thêm một thao tác sửa dữ liệu trong ô tính là nhấn phím F2
Để sửa dữ liệu trong ô tính, em thực hiện thao tác nào sau đây?
Chọn ô tính, nhấn phím F2
Chọn ô tính, nhấn Enter
Chọn ô tính, nhấn Backspace
Chọn ô tính, nhấn Delete
Đáp án: a
Câu 1.5:
- Thông hiểu
- Mục tiêu: Liệt kê được 3 thành phần mà Excel có, Word không có
Liệt kê những thành phần mà Excel có, Word không có?
+ Thanh công thức
+ Bảng chọn Data
+ Trang tính
Câu 1.6:
- Vận dụng cao
- Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để biết được khi nào cần ứng dụng CTBT ngoài thực tế
Cho một vài ví dụ ngoài thực tế có ứng dụng chương trình bảng tính để làm?
+ Danh sách lớp
+ Thời khóa biểu
+ Bảng điểm tổng hợp
+ Bảng lương tổng hợp
+ Thống kê, báo cáo
+ …

Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
Câu 2.1:
- Nhận biết
- Mục tiêu: Biết được dữ liệu kiểu số trong các CTBT mặc định được căn phải
Dữ liệu kiểu số trong các chương trình bảng tính:
Mặc định căn trái
Mặc định căn phải
Mặc định căn giữa
Mặc định căn đều
Đáp án: b
Câu 2.2:
- Nhận biết
- Mục tiêu: Biết được hộp tên hiển thị địa chỉ của ô được chọn
Quan sát hình và cho biết ô tính được chọn là ô tính nào?

Ô tính K10
Ô tính K20
Ô tính K30
Ô tính A1
Đáp án: c
Câu 2.3:
- Thông hiểu
- Mục tiêu: Hiểu được khái niệm của khối trong CTBT
Khối là tập hợp các ô nằm liền kề nhau và tạo thành hình chữ nhật bắt đầu là ô trên cùng - góc trái, kết thúc là ô dưới cùng - góc phải và cách nhau bởi dấu hai chấm
Câu 2.4:
- Thông hiểu
- Mục tiêu: Nắm được cách đổi tên trang tính để lựa chọn
Thao tác nào sau đây có thể đổi tên trang tính?
Nháy đúp nhãn trang
Nhấp phải trang, chọn Rename
Nhấp phải trang, chọn Insert
Nhấp phải trang, chọn Delete
Đáp án: a
Câu 2.5:
- Vận dụng thấp
- Mục tiêu: Vận dụng được các thao tác: chọn ô, chọn cột, chọn hàng, chọn khối
Ghi rõ thao tác chọn đối tượng cụ thể nào trong hình sau:

1. Chọn khối A1:A2
2. Chọn cột E
3. Chọn trang tính Sheet3
4. Chọn hàng 7
Câu 2.6:
- Vận dụng cao
- Mục tiêu: Phân biệt được 2 kiểu dữ liệu: số và kí tự
Tách ra 2 kiểu dữ liệu số và kí tự: 12A2 , 15.55 , Diemthi , 50% , 38/163 , a@gmail.com , 920C , -320
+ Dữ liệu số: 15.55 , 50% , 38/163 , -320
+ Dữ liệu kí tự: 12A2 , Diemthi , a@gmail.com , 920C

Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH
Câu 3.1:
- Nhận biết
- Mục tiêu: Biết được công thức nào nhập đúng, công thức nào nhập sai
Công thức nào sau đây khi nhập vào Excel sẽ cho ra kết quả?
=(
 
Gửi ý kiến