Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thử nghiệm thi THPT QG Môn GDCD 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Quân Vương
Ngày gửi: 15h:18' 12-03-2017
Dung lượng: 45.6 KB
Số lượt tải: 199
Số lượt thích: 1 người (H Ônis Niê)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI THỬ NGHIỆM
(Đề thi có 05 trang)
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
Bài thi: Khoa học xã hội; Môn: Giáo dục công dân
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 01

Họ, tên thí sinh: .......................................................................
Số báo danh: ............................................................................
Câu 1. Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo
đảm thực hiện bằng
A. quyền lực nhà nước. B. ý chí nhân dân.
C. thế lực chính trị. D. sức ép chính quyền.
Câu 2. Việc phản ánh những nhu cầu, lợi ích của các giai cấp, tầng lớp khác nhau trong
xã hội đã thể hiện bản chất nào dưới đây của pháp luật?
A. Giai cấp. B. Xã hội.
C. Dân tộc. D. Tôn giáo.
Câu 3. Cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà
pháp luật quy định phải làm là
A. tuân thủ nội quy. B. thi hành pháp luật.
C. vận dụng chính sách. D. chấp hành đường lối.
Câu 4. Buộc các chủ thể vi phạm chấm dứt hành vi trái pháp luật là mục đích của việc
áp dụng
A. trách nhiệm pháp lí. B. nghĩa vụ đạo đức.
C. bổn phận cá nhân. D. quy tắc xã hội.
Câu 5. Người vi phạm pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của người khác thì
phải chịu trách nhiệm
A. hành chính. B. hình sự.
C. dân sự. D. quản thúc.
Câu 6. Cơ sở kinh doanh karaoke X chưa đảm bảo quy định phòng cháy chữa cháy nên
trong quá trình sửa chữa, tia lửa từ máy hàn bắn ra đã gây hỏa hoạn làm 5 người thương
vong. Trong trường hợp này, chủ thể nào dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự?
A. Chủ cơ sở karaoke X. B. Thợ hàn và chủ cơ sở karaoke X.
C. Lực lượng phòng cháy chữa cháy. D. Các đoàn thanh tra liên ngành.
Câu 7. Bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều phải
A. có trách nhiệm bồi thường. B. ghi vào lí lịch cá nhân.
C. chịu trách nhiệm pháp lí. D. bị quản chế hành chính.
Câu 8. Theo quy định của pháp luật, quyền và nghĩa vụ của công dân không
A. tách rời nhau. B. tác động nhau.
C. liên quan với nhau. D. ảnh hưởng đến nhau.
Câu 9. Khi xử lí những hộ dân xây nhà trái phép, cán bộ thanh tra xây dựng X và bà A đã
lớn tiếng cãi vã, xô xát nhau. Việc cả hai người cùng bị xử phạt hành chính về hành vi gây
rối trật tự ở nơi công cộng đã thể hiện nội dung bình đẳng nào dưới đây?
A. Trách nhiệm pháp lí. B. Nghĩa vụ đạo đức.
C. Tuân thủ quy chế. D. Bổn phận công dân.


Trang 1/5 – Mã đề thi 01

Câu 10. Vợ chồng cùng bàn bạc và lựa chọn nơi cư trú là thực hiện quyền bình đẳng
trong quan hệ
A. xã hội. B. đối ngoại.
C. nhân thân. D. mua bán.
Câu 11. Bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động được thể hiện trong
A. quy chế chi tiêu nội bộ. B. cơ hội tìm kiếm việc làm.
C. quy trình quản lí nhân sự. D. nội dung hợp đồng lao động.
Câu 12. Mọi doanh nghiệp đều có quyền chủ động mở rộng quy mô để nâng cao hiệu quả
và khả năng cạnh tranh là biểu hiện bình đẳng trong
A. kinh doanh. B. lao động.
C. quan hệ liên ngành. D. quản lí thị trường.
Câu 13. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình không bao gồm quan hệ nào dưới đây?
A. Nhân thân. B. Xã hội.
C. Tài sản chung. D. Tài sản riêng.
Câu 14. Vợ chồng anh H bắt con gái phải lấy chồng ngoại quốc với hy vọng cả gia đình
sẽ được định cư ở nước ngoài. Vợ chồng anh H đã vi phạm quyền bình đẳng trong nội
dung nào dưới đây?
A. Quy trình hội nhập. B. Hôn nhân, gia đình.
C. Chiến lược đầu tư. D. Chính sách đối ngoại.
Câu 
 
Gửi ý kiến