Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KIEM TRA 45' HOC KY II

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nghiem Quang Thuan
Ngày gửi: 20h:54' 13-03-2017
Dung lượng: 36.0 KB
Số lượt tải: 386
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Tuấn Minh)
Trường THCS LONG CHÂU
Lớp 8:………
Họ và tên: …………….. ………
đề thi kiểm tra 1 TIếT
Thêi gian 45’
 Điểm
Lời phê


I. Trắc nghiệm (3điểm)
Câu 1: chạy chương trình trong pascal ta dùng tổ hợp phím : a/ Ctrl + F7 b/ Ctrl + F8 c/ Ctrl + F9 d/ Ctrl + F10
Cậu 2:Các câu lệnh Pascal nào sau hợp lệ : a/ for i:=100 to 1 do writeln(‘A’) b/ for i:= 1.5 to 10.5 do writeln(‘A’) c/ for i:= 1 to 10 do writeln(‘A’) d/ for i:=1 to 10 do writeln(‘A’);
Câu 3: Cấu trúc của vòng lặp FOR – DO là : a/ For := < giá trị đầu> to do ;
b/ For := < giá trị cuối> to do ; c/ For := < giá trị cuối> downto do ;
d/ For := < giá trị đầu> downto do ; Câu 4: trúc của vòng lặp WHILE - DO có dạng: a/ While <điều kiện1> do < điều kiện2>; b/ While <điều kiện> do ; c/ While do <điều kiện>; d/ While do ;
Câu 5: Trong Pascal kết quả của phép toán : (7 Mod 2) bằng: a/ 4 b/ 2 c/ 3 d/ 1
Câu 6: Khi viết câu lệnh lặp dạng For…do.
a/ Giá trị đầu lớn hơn giá trị cuối c/ Giá trị cuối lớn hơn giá trị đầu
c/ Giá trị đầu bằng giá trị cuối d/ Tất cả đều sai
II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Khi nào xảy ra “lặp vô hạn” viết một đoạn chương trình (2 điểm)
Câu 2: Sau khi thực hiện xong đoạn chương trình sau, thì chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp với giá trị của biến bằng bao nhiêu (2 điểm)
M:=0;
For i:=1 to 5 do M:=M+2;
Câu 3: Viết chương trình tính tổng S=1+1/2+1/3+...+1/n.(4điểm) (Lưu ý: Sử dụng lệnh lặp While……do)Bài Làm
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

No_avatar

đề này rất dễ

 

 
Gửi ý kiến