MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

  Quảng cáo

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Biên bản thi Toán - Vật lý Violympic trên mạng

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: đỗ thị minh
  Ngày gửi: 15h:15' 14-03-2017
  Dung lượng: 35.5 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người


  UBND HUYỆN MƯỜNG TÈ
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG TÈ

  Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

  
  
  BIÊN BẢN
  THI VIOLYMPIC TOÁN QUA MẠNG INTERNET CẤP HUYỆN
  NĂM HỌC 2016-2017

  A. Ngày 02/03/2017
  I. Thời gian – Địa điểm:
  1. Thời gian: Hội đồng kiểm tra tiến hành làm việc từ 14 giờ 00 phút, ngày 02/03/2017.
  2. Địa điểm: Phòng Hội đồng trường THCS Thị Trấn.
  II. Thành phần:
  Hội đồng kiểm tra gồm có:
  1. Chủ tịch Hội đồng thi: Trương Trọng Tuấn – CBCM Phòng GD&DT.
  2. Phó chủ tịch: Nguyễn Văn Nghị - HT Trường THCS Thị Trấn.
  3. Phó chủ tịch: Hán Thị Lạng – PHT Trường THCS Bum Nưa.
  4. Thư ký: Đỗ Thị Minh – Giáo viên Trường THCS Thị Trấn.
  5. Giáo viên coi thi theo Quyết định số 04./QĐ-VP2 ngày 09../01../2017 của Phòng GD&ĐT huyện Mường tè về việc thành lập Hội đồng Coi thi violympic toán qua mạng internet cấp huyện năm học 2016 - 2017:
  III. Công tác chuẩn bị:
  - Đ/c: Trương Trọng Tuấn-Chủ tịch Hội đồng thông qua quyết định tổ chức coi thi VIOLYMPIC qua mạng cấp huyện, năm học 2016-2017, nhắc nhở một số nội dung thuộc quy chế coi thi và phân công giáo viên coi thi như sau:
  B. Ngày 03/03/2017
  I. Công tác coi kiểm tra:
  Danh sách giám thị coi thi:
  1. Nguyễn Thị Hồng Luyến – Giáo viên Trường THCS Thị Trấn.
  2. Nguyễn Thế Nam – Giáo viên Trường THCS Thị Trấn.
  3. Đao Thị Kích – Giáo viên Trường THCS Bum Nưa.

  Thời gian bắt đầu làm bài:
  Khối 7: 11h00’ -> 12h00’ mã thi: QVC711D0FD
  Khối 9: 15h00’ -> 16h00’mã thi: QVC711D0FD
  Khối 6: 15h00’ -> 16h00’ mã thi: QVC711D0FD
  Khối 8: 16h30’ -> 15h00’ mã thi: QVC711D0FD
  II. Đánh giá về buổi thi
  Buổi thi diễn ra nghiêm túc đúng quy chế.
  Biên bản kết thúc vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 03/03/2017.


  Chủ tịch Thư kí
  (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

  Trương Trọng Tuấn Đỗ Thị Minh
  Giám Thị 1 Giám Thị 2 Giám Thị 3
  Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)


   
  Gửi ý kiến