Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KT 1 TIET HKII 2015-2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày gửi: 15h:38' 14-03-2017
Dung lượng: 76.5 KB
Số lượt tải: 479
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN NHẬN THỨC

Chủ đề
CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨC
Tổng


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng caoTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


1: Màu sắc trên trang chiếu
Biết dùng nút lệnh để trình chiếu hoặc thêm trang chiếu


Vận dụng được thao tác tạo màu nền cho trang chiếu
Số câu:
2
1


3

Số điểm:
1 đ
2 đ


3 đ

Tỷ lệ %
10 %
20 %


30 %

2: Thêm hình ảnh, âm thanh hoặc đoạn phim vào trang chiếu
Biết được mục đích chèn thêm hình ảnh, âm thanh hoặc đoạn phim vào trang chiếu
Hiểu thao tác thêm hình ảnh vào trang chiếu


Số câu:

1
1

2

Số điểm:

1 đ
0.5 đ

1.5 đ

Tỷ lệ %

10 %
5 %

15 %

3: Tạo hiệu ứng động vào trang chiếu
Biết được mục đích tạo hiệu ứng động cho các nội dung của 1 trang chiếu
Hiểu thao tác tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu


Vận dụng được ý nghĩa đặt hiệu ứng chuyển trang chiếu


Số câu:
2

1
1
4

Số điểm:
1 đ

0.5 đ
1 đ
2.5 đ

Tỷ lệ %
10 %

5 %
10 %
25 %

4: Một vài lưu ý khi sử dụng trình chiếu


Hiểu được 1 số điều cần tránh khi trình chiếu


Số câu:1
1

Số điểm:3 đ
3 đ

Tỷ lệ %30 %
30 %

T. số câu
4
1
2
1

1

1
10

T. điểm
2 đ
1 đ
1 đ
3 đ

2 đ

1 đ
10 đ

Tỷ lệ %
20 %
10 %
10 %
30 %

20 %

10 %
100 %

I - PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Trình chiếu bài trình chiếu ngoài dùng Slide Show ( View Show ta còn dùng phím:
A. F1 B. F7 C. F3 D. F5
Câu 2: Thêm một trang chiếu mới :
A. Insert ( Slide Numbers B. Insert ( Table
C. Insert ( New Slide D. Insert ( Picture
Câu 3: Chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng lệnh:
A. Insert ( Text box B. Insert ( Picture ( from file…
C. Format ( Font D. Edit ( Select All.
Câu 4: Đặt hiệu ứng chuyển trang:
A. Slide Show ( View Show B. Slide Show ( Animation Schemes
C. Slide Show ( Slide Transition D. Slide Show ( Hide Slide
Câu 5: Ta gọi một cách ngắn gọn các nội dung trên các trang chiếu là:
A. Văn bản B. Hình ảnh, phim C. Âm thanh D. Đối tượng
Câu 6. Khi trình chiếu nội dung của mỗi trang chiếu:
A. Tùy theo nội dung thể hiện để chọn âm thanh cho phù hợp..
B. Bắt buộc phải có 2 hiệu ứng âm thanh trở lên.
C. Bắt buộc phải có 1 hiệu ứng âm thanh đi kèm.
D. Tuyệt đối không nên sử dụng hiệu ứng âm thanh.
II - PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN
Câu 7: Nêu các bước cần thực hiện để tạo màu nền cho một trang chiếu? (2 đ)
Câu 8: Em hãy cho biết mục đích của việc chèn hình ảnh, âm thanh hoặc đoạn phim vào các trang chiếu? (1 đ)
Câu 9: Hãy nêu một số điểm cần tránh khi tạo nội dung cho bài trình chiếu? (3 đ)
Câu 10: Em có thể đặt hai hiệu ứng cho một trang chiếu được không? Nếu được có nên không? Tại sao? (1 đ)
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu
Đáp án
Điểm

1
D
0.5

2
C
0.5

3
B
0
 
Gửi ý kiến