Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi thử THPTQG năm 2017 môn Hóa học - Hay, khó - Đề số 4 - File word có lời giải

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đề thi hóa học chất lượng
Ngày gửi: 10h:49' 15-03-2017
Dung lượng: 343.5 KB
Số lượt tải: 382
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ MINH HỌA(Đề thi có 40 câu / 4 trang)

KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đềCho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :
H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52;
Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137.

Câu 1: Kim loại có nhiệt độ nóng chảy lớn nhất là:
A. Hg. B. Cs. C. Al. D. Li.
Câu 2: Trong các ion sau: Ag+, Cu2+ Fe2+ Au3+. Ion có tính oxi yếu nhất là:
A. Ag+. B. Cu2+. C. Fe2+. D. Au3+.
Câu 3: Cho 1,56 gam kim loại kiềm M tác dụng hết với H2O, thu được 0,02 mol khí H2. Kim loại M là:
A. Li. B. Na. C. K. D. Rb.
Câu 4: Cho mẫu nước cứng chứa các ion: Ca2+, Mg2+, Cl–, SO4–, HCO3–. Hoá chất được dùng để làm mềm mẫu nước cứng trên là:
A. HCl. B. Na2CO3. C. H2SO4. D. NaCl.
Câu 5: Nhôm không có tính chất hoặc ứng dụng nào sau đây ?
A. Dùng để chế tạo máy bay, oto, tên lửa B. Có màu tráng bạc, mềm, dễ kéo sợi, dát mỏng.
C. Là chất lưỡng tính. D. Tan trong kiềm loãng.
Câu 6: Thí nghiệm nào sau đây không có sự hòa tan chất rắn?
A. Cho Al(OH)3 vào dung dịch HCl. B. Cho Ag vào dung dịch H2SO4 loãng, nóng.
C. Cho Cu vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội. D. Cho CrO3 vào H2O.
Câu 7: Kim loại Fe phản ứng với dung dịch X (loãng, dư) không tạo muối Fe(II). Chất X là:
A. HNO3. B. H2SO4. C. HCl. D. CuSO4.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây sai ?
A. Gang là hợp kim của Fe và C.
B. Sắt là kim loại màu trắng hơi xám, dẫn nhiệt tốt.
C. Quặng pirit sắt có thành phần chính là FeCO3.
D. Sắt (II) hiđroxit là chất rắn, màu trắng xanh, không tan trong nước.
Câu 9: Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch CuSO4 và dung dịch HNO3 đặc, nguội ?
A. Mg. B. Al. C. Cr. D. Cu.
Câu 10: Cho dãy các chất: Ag, Fe3O4, Na2CO3 và Fe(OH)3. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl loãng là:
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 11: Phương trình hoá học nào sau đây sai ?
A. Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 B. Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O
C. Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O D. 2Cr + 6HCl → 2CrCl3 + 3H2
Câu 12: Hòa tan hoàn toàn 21,125 gam bột kim loại M vào dung dịch HCl, thu được 7,28 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là
A. Mg. B. Al. C. Zn. D. Fe.
Câu 13: Khử hoàn toàn m gam Fe2O3 cần vừa đủ 3,36 lít khí CO (ở đktc). Khối lượng sắt thu được sau phản ứng là
A. 8,4. B. 5,6. C. 2,8. D. 16,8.
Câu 14: Các khí thải công nghiệp và của các động cơ ô tô, xe máy... là nguyên nhân chủ yếu gây ra mưa axit. Những thành phần hóa học chủ yếu trong các khí thải trực tiếp gây ra mưa axit là:
A. SO2, CO, NO. B. SO2, CO, NO2. C. NO, NO2, SO2. D. NO2, CO2, CO.
Câu 15: Etyl fomat có công thức hóa học là:
A. CH3COOCH3. B. CH3COOC2H5. C. HCOOCH3
No_avatar

xem lại đáp án câu 1- nhiệt độ nc thấp nhất Hg đúng 

 
Gửi ý kiến