Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kiểm tra 1 tiết GDCD lớp 9 kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh quang Uyên
Ngày gửi: 13h:40' 15-03-2017
Dung lượng: 22.3 KB
Số lượt tải: 242
Số lượt thích: 0 người
TIẾT 27: KIỂM TRA 1 TIẾT
I. MỤC TIÊU KIỂM TRA
1. Kiến thức:
Thu thập thông tin để:
- Đánh giá nhận thức, mức độ đạt chuẩn kiến thức kĩ năng của học sinh thông qua các bài:
+ Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
+ Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
+ Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
2. Kĩ năng:
- Đánh giá năng lực nhận thức của HS về kiến thức đã học.
- Vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành bài kiểm tra với các nội dung kiến thức  về
+ Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
+ Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
+ Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
- Diễn đạt trình bày bài làm khoa học, sáng tạo.
3. Thái độ:
Đánh giá thái độ học tập của HS và thái độ làm bài của HS.
- Qua tiết kiểm tra GV điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng HS.
- Học sinh làm bài nghiêm túc.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA
- Hình thức: Tự luận
III. THIẾT LẬP MA TRẬN

    Mức độ
 Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
độ thấp


Cộng


TL
TL
TL
TL


1.Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân

Hiểu được những hậu quả có thể xảy ra với người kết hôn sớm và gia đình của họ.  

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ : 20%
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ : 20%
 

2. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
 
Nêu được quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh

Nêu được một số ví dụ về hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong kinh doanh.
 
Vận dụng kiến thức để giải quyết tình huống trong kinh doanh


Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
Số câu: 0,5
Số điểm: 1,5
Tỉ lệ: 15 %
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
Số câu: 0,5
Số điểm: 1,5
Tỉ lệ: 15%
Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ 20%
Số câu: 2
Số điểm: 5
Tỉ lệ : 50%
 

3.Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
Trình bày được khái niệm lao động
Giải thích được lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân . 

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
Số câu: 0,5
Số điểm: 1,5
Tỉ lệ 15%
Số câu: 0,5
Số điểm: 1,5
Tỉ lệ 15%


Số câu: 1
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%
 

Tổng số câu:
Tổng số điểm:
Tỉ lệ %
Số câu: 1
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30 %
Số câu: 1,5
Số điểm: 3,5
Tỉ lệ : 35%
Số câu: 0,5
Số điểm: 1,5
Tỉ lệ: 15%
Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20 %
Số câu: 4
Số điểm: 10
Tỉ lệ: 100%
 


IV. ĐỀ KIỂM TRA:
Câu 1 (2 điểm) : Cho biết những hậu quả có thể xảy ra với người kết hôn sớm và gia đình của họ ?
Câu 2 (3 điểm) : Công dân có quyền và nghĩa vụ gì trong kinh doanh? Hãy nêu một số hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong kinh doanh.
Câu 3 (2 điểm): Cho tình huống sau :
 Cửa hàng nhà bà Hoa có giấy phép kinh doanh hàng điện tử, nhưng vì hàng bán được ít  nên gần đây bà đã tự ý bán thêm hàng ăn vào buổi sáng. Có người nhắc nhở bà làm như vậy là trái với giấy phép kinh doanh.
  Bà trả lời:
  - Lắm chuyện quá! Đầy người không có giấy phép vẫn bán hàng ăn sáng đấy thôi, tôi còn hơn họ là có giấy phép kinh doanh. Chẳng lẽ tôi lại đi xin thêm giấy phép kinh doanh à?
 
Gửi ý kiến