Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề trắc nghiệm GDCD 12

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: lê ngân
Ngày gửi: 19h:16' 15-03-2017
Dung lượng: 21.9 KB
Số lượt tải: 65
Số lượt thích: 0 người
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
LỚP 12 – HỌC KÌ II (30 câu)
Câu I.6.1.a. Quyền tự do ngôn luận là việc công dân được
A. tự do phát biểu ở bất cứ nơi nào, về bất cứ vấn đề gì mà mình muốn.
B. tự do tập trung đông người để nói tất cả những gì mình muốn chia sẻ.
C. trực tiếp phát biểu ý kiến xây dựng cơ quan, trường học, tổ dân phố trong cuộc họp.
D. tự do tuyệt đối trong việc phát biểu ý kiến ở bất cứ đâu.
Câu I.6.2.a.
Câu I.6.3.b. Ý kiến nào sau đây là đúng với quyền tự do ngôn luận của công dân?
A. Tự do ngôn luận không phải là vô hạn mà được hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật.
B. Tự do ngôn luận là việc công dân được phát biểu ở bất cứ nơi đâu mà mình muốn.
C. Tự do ngôn luận là việc công dân dược tự do tuyệt đối trong việc phát biểu ý kiến.
D. Tự do ngôn luận là việc công dân được tùy ý gặp bất cứ ai để phỏng vấn.
Câu I.6.4.c. H mượn laptop của T nhưng chưa kịp trả. Vì cần lên mạng để tìm tư liệu viết bài gấp, T đã vào phòng H lấy lại máy khi H vắng nhà, T đã vi phạm quyền nào dưới đây?
A. Quyền bí mật đời tư của công dân.
B. Quyền tự do tuyệt đối của công dân.
C. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.
D. Không vi phạm, vì đó là máy của T nên T có quyền vào lấy.
Câu I.6.5.d.
Câu I.7.6.a. Quyền bầu cử và ứng cử là
A. quyền tự do cơ bản của công dân trong lĩnh vực xã hội.
B. quyền nhân thân của công dân trong lĩnh vực dân sự.
C. quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị.
D. quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân.
Câu I.7.7.a. Quyền bầu cử và ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân, thông qua đó, nhân dân
A. thực thi dân chủ trực tiếp ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước.
B. thực thi dân chủ gián tiếp ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước.
C. thực thi quyền tự do ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước.
D. thực thi quyền tự do ngôn luận ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước.
Câu I.7.8.a. Quyền khiếu nại, tố cáo là công cụ thực hiện
A. dân chủ gián tiếp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.
B. dân chủ trực tiếp để bảo vệ mọi lợi ịch của công dân.
C. dân chủ trực tiếp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.
D. công bằng xã hội cho mọi công dân.
Câu II.7.24.b. Việc cử tri không tự viết được phiếu bầu phải nhờ người viết hộ, người viết hôn phải đảm bảo bí mật phiếu bầu. Sau đó cử tri phải tự mình bỏ phiếu, thể hiện nguyên tắc
A. phổ thông.
B. bình đẳng.
C. trực tiếp.
D. bỏ phiếu kín.
Câu II.7.25.b. Quy định người ốm đau, già yếu, tàn tật được tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ và phiếu bầu đến nơi ở của cử tri nhận phiếu và bầu, thể hiện nguyên tắc
A. phổ thông.
B. bình đẳng.
C. trực tiếp.
D. bỏ phiếu kín.
Câu II.7.26.b. Nếu người khiếu nại không đồng ý với kết quả giải quyết lần đầu hoặc lần hai của người đứng đầu cơ quan giải quyết khiếu nại thì họ có quyền chọn cách nào sau đây?
A. Kiện ra tòa Hành chính thuộc Tòa án nhân dân.
B. Khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án nhân dân.
C. Khởi kiện vụ án hình sự tại Tòa án nhân dân.
D. Đề nghị truy cứu trách nhiệm dân sự với người giải quyết khiếu nại lần đầu.
Câu II.7.27.c. Sau ngày tham gia bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, N hãnh diện khoe với bạn việc mình không chỉ được đi bầu cử mà còn được bố mẹ nhờ đi bầu cử thay. Theo em, N đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây?
A. Nguyên tắc phổ thông.
 
Gửi ý kiến