Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đê trắc nghiêm GDCD 12- HK 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: lê ngân
Ngày gửi: 19h:54' 15-03-2017
Dung lượng: 87.5 KB
Số lượt tải: 99
Số lượt thích: 0 người
CÂU HỎI TRẮC NGHIÊM MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN- HK 1

I.1.1.a. Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ
A. lợi ích kinh tế của mình. B. quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
C. Các quyền của mình. D. Quyền và nghĩa vụ của mình.
I.1.2.a. Pháp luật xã hội chủ nghĩa mang bản chất của
A. nhân dân lao động. B. giai cấp cầm quyền.
C. giai cấp công nhân. D. giai cấp tiến bộ.
I.1.3.a. Quyền và nghĩa vụ của công dân được nhà nước qui định trong
A. hiến pháp và luật. B. luật và chính sách.
C. hiến pháp. D. luật và đạo đức.
I.1.4.a. Pháp luật là phương tiện để Nhà Nước
A. quản lí kinh tế. B. quản lí công dân.
C. bảo vệ công dân. D. quản lí xã hội.
I.1.5.b. Pháp luật do Nhà nước ta xây dựng và ban hành thể hiện ý chí, nhu cầu và lợi ích của
A. giai cấp tiên tiến. B. giai cấp công nhân.
C. nhân dân lao động. D. Đảng cộng sản Việt Nam.
I.1.6.b. Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lý xã hội. Không có pháp luật thì xã hội sẽ
A. thiếu dân chủ và hạnh phúc. B. mất sức mạnh và quyền lực.
C. không có hòa bình và tiến bộ. D. không có trật tự và ổn định.
I.1.7.b. Một trong những đặc điểm để phân biệt pháp luật với đạo đức là pháp luật có
A. tính quyền lực, bắt buộc chung. B. tính qui phạm phổ biến.
C. tính giai cấp. D. tính cưỡng chế.
I.2.8.a. Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm đến các
A. nguyên tắc quản lí hành chính. B. qui tắc quản lí xã hội.
C. qui tắc quản lí nhà nước. D. qui tắc kỉ luật lao động.
I.2.9.a. Đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi loại tội phạm là những người
A. đủ 15 tuổi trở lên. B. đủ 18 tuổi trở lên.
C. đủ 14 tuổi trở lên. D. đủ 16 tuổi trở lên.
I.2.10.a. Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại tới
A. quan hệ sở hữu và quan hệ gia đình. B. quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.
C. quan hệ kinh tế và tình cảm. D. quan hệ tài sản và tình cảm.
I.2.11.a. Cá nhân, tổ chức sử dụng pháp luật tức là làm những gì mà pháp luật
A. qui định phải làm. B. qui định.
C. cho phép làm. D. không cho phép làm.
I.2.12.b. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội nhưng không phải chịu trách nhiệm hình sự là
A. người chưa thành niên. B. người trên 80 tuổi.
C. phụ nữ mang thai. D. người bị bệnh tâm thần.
I.2.13.b. Tòa án nhân dân xét xử và đưa ra hình phạt 15 năm tù đối với bị cáo A.Trong trường hợp này tòa án đã
A. áp dụng pháp luật hình sự. B. áp dụng pháp luật.
C. sử dụng pháp luật hình sự. D. thi hành pháp luật.
I.2.14.b. Anh A không buôn bán, tàng trữ và sử dụng các chất ma túy. Trong trường hợp này anh A đã
A. thi hành pháp luật. B. không tuân thủ pháp luật.
C. sử dụng pháp luật. D. tuân thủ pháp luật.
.I.2.15.c. Anh A thuê nhà của anh B để ở, sau một thời gian thì anh A tự ý sữa chữa nhà mà không xin phép anh B. Trong trường hợp này anh A đã vi phạm pháp luật
A. hình sự. B. hành chính.
C. dân sự. D. kỉ luật.
I.2.16.c. Ông A là
 
Gửi ý kiến