Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giáo án tin học 11 học kỳ 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thắm
Ngày gửi: 11h:14' 16-03-2017
Dung lượng: 240.4 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN
TỔ TOÁN- TIN
GV:NGUYỄN THỊ THẮM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN: TIN HỌC 11
NĂM HỌC 2012-2013
Đề 1
Phần trắc nghiệm (5 điểm)
Câu 1: Để giải một bài toán trên máy tính cần thực hiện qua 5 bước, trình tự thực hiện các bước thế nào là đúng ?
a, Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán, Xác định bài toán,Viết chương trình, Hiệu chỉnh, Viết tài liệu
b, Xác định bài toán, Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán, Viết chương trình, Hiệu chỉnh, Viết tài liệu
c, Xác định bài toán,Viết chương trình, Hiệu chỉnh, Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán,Viết tài liệu
d, Xác định bài toán, Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán, Viết tài liệu, Hiệu chỉnh, Viết chương trình
Câu 2: Tác dụng của chương trình dịch là gì? Phát biểu nào sau đây là đúng nhất.
a/ Chuyển đổi ngôn ngữ máy thành ngôn ngữ bậc cao.
b/ Chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình thực hiện được trên máy tính.
c/ Chuyển đổi ngôn ngữ bậc cao sang ngôn ngữ máy.
d/ a, c đều đúng.
Câu 3: Khai báo tên nào sau đây là đúng theo qui tắc đặt tên của Turbo pascal:
a, baitaptoan_3 b, baitaptoan 3 c, baitaptoan-3 d, 3_baitaptoan
Câu 4: Trong các nhóm tên sau đây nhóm nào thuộc tên dành riêng:
a, program, uses, byte, const, var, begin, end.
b, program, uses, byte, const, longint, real, end.
c, program, type, var, begin, const, end.
d, program, uses, byte, const, var, integer.
Câu 5: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, kiểu dữ liệu nào trong các dữ liệu sau có miền xác định lớn nhất?
a/ Byte b/ Word c/ Real d/ Longint
Câu 6: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, các tên sau tên nào là tên chuẩn:
a, Program b, const c, sqrt d, for
Câu 7: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, tên có độ dài tối đa là bao nhiêu kí tự:
a, 127 b,1 28 c, 255 d, 256
Câu 8: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây là đúng?
a/ If ; then ; b/ If then ;
c/ If ; then d/ If then
Câu 9: Trong Pascal, để khai báo tuổi của một người thì biến đó có thể được khai báo bằng các kiểu dữ liệu nào là đúng và ít tốn bộ nhớ nhất ?
a. Var Tuoi:integer b. Var Tuoi: Real c. Var Tuoi: Byte d. Tuoi: Boolean
Câu 10: Về mặt cú pháp, cách viết câu lệnh ghép nào sau đây là đúng:

a/ a:=1;
Begin:
b:=5;
End;

b/ Begin;
a:=1;
b:=5;
End;


c/ . Begin
a:=1;
b:=5;
End:

d/ Begin
a:=1;
b:=5;
End;


B. Phần tự luận (5 điểm):
Câu 1: Viết chương trình nhập vào từ bàn phím 1 số nguyên. Kiểm tra xem số này chẳn hay lẻ và in ra thông báo tương ứng (Đây là số chẳn hay đây là số lẻ) (2đ)
Câu 2: (2 điểm) Viết chương trình Pascal giải phương trình bậc nhất ax + b= 0 có sử dụng cấu trúc rẽ nhánh
Câu 3: (1 điểm) Hằng là gì? Viết cấu trúc của khai báo hằng trong Pascal và lấy ví dụ minh hoạ?

ĐÁP ÁN

Phần trắc nghiệm (5 điểm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

B
C
A
C
C
C
A
B
C
D


Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
B. Phần tự luận (5 điểm):
Câu 1: Viết chương trình nhập vào từ bàn phím 1 số nguyên. Kiểm tra xem số này chẳn hay lẻ và in ra thông báo tương ứng (Đây là số
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓