Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

hinh8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: ngô quang miên
Ngày gửi: 15h:30' 18-03-2017
Dung lượng: 73.5 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS THUẬN QUÝ KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp 8A Môn : Hình học
Họ và tên : ...........................................

Điểm Lời nhận xét của giáo viên

 ( Lưu ý : HS làm bài trực tiếp trên giấy này )

Đề :
I/ Phần trắc nghiệm ( 4 đ): Đánh dấu X vào câu trả lời đúng
Câu 1) Cho tứ giác ABCD có 120o, 80o , o thì :
A. o B. 50o C. 90o D150o
Câu 2) Cho tứ giác ABCD có o, 30o thì :
A. AB AC B. AD AC C. AD // BC D. AB // CD
Câu 3) Tính số đo x ở hình bên :
x = 60o
x = 80o N
x = 70o
x = 90o M
45o 115o
x
Q P
Câu 4 ) Cho hình thang vuông ABCD ( 90o ) có 120o thì
A. 2B. = 60o C. 30o D. Cả A, B, C đều đúng Câu 5 ) Nếu ABCD là hình thang cân ( đáy AB, CD ) thì :
A. B. C. D. 180o
Câu 6 ) Cho MN là đường trung bình của hình thang ABCD ( đáy AB, CD ) thì:
A. MN AB B. MN CD C. MN = D. Cả A,B,C đều sai
Câu 7 ) Tứ giác ABCD là hình bình hành nếu có :
A. B. AB // CD C. AB = CD, BC = AD D. BC = AD
Câu 8) Một hình vuông có cạnh bằng 5 cm. Đường chéo của hình vuông đó bằng :
A. 10cm B. 50cm C. 9 cm D. 2,5cm
II/ Phần tự luận ( 6 đ):
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AI . Gọi K là trung điểm của AB, H là điểm đối xứng với I qua K .
Chứng minh điểm H đối xứng với điểm I qua AB.
Chứng minh tứ giác AHBI là hình thoi.
Cho BC = 6cm , tính chu vi tứ giác AHBI.
Tam giác vuông ABC có điều kiện gì thì AHBI là hình vuông?


BÀI LÀM
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................


 
Gửi ý kiến