Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề KT HKII GDCD 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thanh Tùng
Ngày gửi: 16h:49' 18-03-2017
Dung lượng: 44.5 KB
Số lượt tải: 80
Số lượt thích: 0 người

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.

Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


1. Thực hiện trật tự ATGT.
 Biết được một số qui tắc để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Số câu
Số điểm
tỉ lệ
1 câu
2,5 điểm
25%1 câu
2,5 đ
25%

2. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
 Biết được thế nào là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1 câu
2,0 điểm
20%1 câu
2,0 đ
20%

3. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng…

 Nêu được quy định của pháp luật về quyền được PL bảo hộ về tính mạng...
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

1 câu
2,0 điểm
20%


1 câu
2,0 đ
20%

4. Quyền và nghĩa vụ học tập.


 Phân biệt được biểu hiện tốt và biểu hiện chưa tốt của bản thân...Số câu
Số điểm
Tỉ lệ


1 câu
3,5 điểm
35%

1 câu
3,5 đ
35%

TS câu
TS điểm
Tỉ lệ
2 câu
4,5 điểm
45%
1 câu
2,0 điểm
20%
1 câu
3,5 điểm
35%

4 câu
10 đ
100%

II. ĐỀ KIỂM TRA.
Câu 1: (2,5 điểm). Để đảm bảo an toàn khi đi đường, pháp luật nước ta quy định người đi xe đạp phải đi như thế nào?
Câu 2: (2,0 điểm). Thế nào là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
Câu 3: (2,0 điểm). Trình bày quy định của pháp luật về quyền được bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm?
Câu 4: (3,5 điểm). Về học tập, pháp luật nước ta quy định như thế nào? Em hãy nêu những biểu hiện tốt và chưa tốt trong học tập của bản thân và các bạn trong lớp?
--- --- --- --- HẾT --- --- --- ---

 
Gửi ý kiến