Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

KIỂM TRA SỐ HỌC TIẾT 96 LỚP 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thương Huyền
Ngày gửi: 22h:49' 19-03-2017
Dung lượng: 269.0 KB
Số lượt tải: 861
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ A
I.TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm) ( Chọn câu đúng nhất và ghi vào giấy làm bài.)
Câu1: số đối của tích là:
a. 0 b.1 c. d.
Câu2: số nghịch đảo của thương là:
a. b. c. d.
Câu3: Cho thì x bằng:
a.7 b.-7 c.4 d.-4
Câu4: Tổng bằng:
a. b. c. d.

Câu5: Rút gọn phân số đến tối giản ta được:
a. b. c. d 

Câu6: Một lớp học có 22 nữ, 20 nam. Hỏi nam chiếm bao nhiêu phần của lớp ?
a. b. c. d.
II.TỰ LUẬN: ( 7 điểm )
Bài 1: ( 3 điểm) Thực hiện phép tính :
a).
b).
c).
Bài 2: ( 3,5 điểm) Tìm x biết :
a)
b)
c)

d).
Bài 3: (0,5 điểm) Tính tích : .
ĐỀ B

I.TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm) ( Chọn câu đúng nhất và ghi vào giấy làm bài.)
Câu 1. Số x mà là số nào sau đây ?
A.12 ; B. – 12 ; C. ; D. .
Câu 2. Một lớp học có 24 nam và 22 nữ. Hỏi số nam chiếm mấy phần của lớp ?
A. ; B. ; C. ; D. .
Câu 3. Giá trị của biểu thức bằng số nào sau đây ?
A. ; B. – 1 ; C. ; D. .
Câu 4. Giá trị của biểu thức bằng số nào sau đây ?
A. ; B. ; C. 0 ; D. – 1 .
Câu 5. Số bằng số nào sau đây ?
A. ; B. ; C. ; D. .
Câu 6. Số – 0,003 bằng số nào sau đây ?
A. ; B. ; C. ; D. .

II.TỰ LUẬN: ( 7 điểm )
Câu 1: (3đ) Thực hiện phép tính(Tính nhanh nếu có thể):
 b) 
c) .
Câu 2:: ( 2đ) . Tìm x biết:
 a. b. 
Bài 3: (0,5 điểm). Tính tổng sau: A = ĐÁP ÁN
I.TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm) Mỗi câu đúng 0,5 điểm.
ĐỀ
1
2
3
4
5
6

A
C
A
B
D
D
D

B
A

2. A

3. C


B 2. A 3. C 4. A 5. D 6. C .Câu 1: D Câu 2: C Câu 3: B Câu 4: A Câu 5: B Câu 6: D.
II.TỰ LUẬN:
Bài
Nội dung
Điểm

1a)
a) = 
0,25


 = 
0,25


 = 
0,25


 = 
0,25

1b)
b) = 
0,25


 = 
0,25


 = 
0,25


 = 
0,25

1c)
c) = 
0,25


 = 
0,25


 = 
0,25


 = 1
0,25

2a
a) 
0,25


 = .
0,25

2b
b) 
0,25 
Gửi ý kiến