Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DE THI HK I SU 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Ngọc Phượng
Ngày gửi: 19h:03' 20-03-2017
Dung lượng: 75.0 KB
Số lượt tải: 324
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD- ĐT HUYỆN LONG HỒ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TÂN HẠNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2016 -2017
MÔN: LỊCH SỬ 7
THỜI GIAN: 60 PHÚT

MA TRẬN

MỨC ĐỘNỘI DUNG
BIẾT
HIỂU
VẬN DỤNG
TỔNG HỢP


TN
TL
TN
TL
Vận dung mức độ thấp
Vận dụng mức độ caoTN
TL
TN
TL


Chủ đề 1: Xã hội phong kiến châu Âu
2
(0,25)

1
(0,25)
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
(0,25)
2,5%

1
(0,25)
2,5 %

2
(0,5)
5,0 %

Chủ đề 2: Xã hội phong kiến phương Đông


3
(0,25)Số câu
Số điểm
Tỉ lệ


1
(0,25)
2,5 %

1
(0,25)
2,5 %

Chủ đề 3: Buổi đầu độc lập thời NGÔ – ĐINH –TIỀN LÊ (thế kỉ X)


4
(0,25)Số câu
Số điểm
Tỉ lệ


1
(0,25)
2,5 %

1
(0,25)
2,5 %

Chủ đề 4: Nước Đại Việt thời Lý ( TK XI- đầu TK XIII)
6
(0,25)

7
(0,25)

5
(0,25)

8
(0,25)Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
2
(0,5)
5,0 %

2
(0, 5)
5,0 %

4
(1,0)
10,0 %

Chủa đề 5: Nước Đại Việt thời Trần ( TK XIII- TK XIV) và nhà Hồ (TK XV)
10
(0,25)
Câu 1. Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy thời Trần? (2 điểm)
9
(0,25)

11
(0,25)

12
(0,25)Câu 2. Nêu cách đánh giặc của nhà Trần lần thứ ba có gì giống và khác nhau so với lần thứ hai? (3 điểm)

Câu 1: Qua đó, em có nhận xét gì về bộ máy nhà nước thời Trần so với bộ máy nhà nước thời Lý? ( 1 điểm)


Câu 3. Nêu nét độc đáo về nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc thời Trần?
( 1 điểm)Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
(0,25)
2,5 %

(2,0)
20,0 %
3
(0,75)
7,5 %
1
(3,0)
30,0 %


(1,0)
10,0 %

1
(1,0)
10,0%
7
(8,0)
80,0 %

Tổng hợp
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
4
(1,0)
10,0 %


(2,0)
20,0 %
8
(2,0)
20,0%
1
(3,0)
30,0 %


(1,0)
10,0 %

1
(1,0)
10 %
15
(10,0)
100 %

Tổng
30%
50%
20%
100%

Câu hỏi định hướng năng lực:
- Em có nhận xét gì về bộ máy nhà nước thời Trần so với bộ máy nhà nước thời Lý?
- Nêu cách đánh giặc của nhà Trần lần thứ ba có gì giống và khác nhau so với lần thứ hai?
- Nêu nét độc đáo về nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc thời Trần?

PHÒNG GD- ĐT HUYỆN LONG HỒ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TÂN HẠNH Độc lập – Tự
 
Gửi ý kiến