Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DE THI HS GIOI SU 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Ngọc Phượng
Ngày gửi: 19h:05' 20-03-2017
Dung lượng: 68.5 KB
Số lượt tải: 104
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TIỀN HẢI
ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: LỊCH SỬ 8
( Thời gian làm bài 120 phút)Câu 1: (2,5 điểm)
Vì sao cuộc Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII được coi là cuộc " đại cách mạng" ?
Câu 2: (3 điểm)
Em hãy nêu những phát minh lớn về khoa học tự nhiên trong các thê kỉ XVIII-XIX ? Ý nghĩa của những phát minh khoa học trên?
Câu 3:(4 điểm)
a. Hãy lập bảng so sánh cuộc Cách mạng Tân Hợi ( 1911) ở Trung Quốc với Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga năm 1917 theo mẫu sau:
Nội dung so sánh
Cách mạng Tân Hợi
Cách mạng tháng Mười Nga

Nhiệm vụLãnh đạoChính quyền nhà nướcLực lượngTính chấtHướng tiến lên b. Lênin đóng vai trò như thế nào đối với thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?
Câu 4: (1 điểm)
Nét mới của phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?
Câu 5:(5,5 điểm)
Bằng những sự kiện lịch sử của phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm 1884, em hãy chứng minh câu nói bất hủ của Nguyễn Trung Trực " Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây"
Câu 6:(4 điểm)
Bằng vốn kiến thức lịch sử của mình, em hãy cho biết:
a. Nguyên nhân bùng nổ cuộc khởi nghĩa Yên Thế?
b. Nhận xét gì về sự khác biệt của cuộc khởi nghĩa Yên Thế so với cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương?
c. Ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Yên Thế?

......................................Hết..........................................

Họ và tên thí sinh: .......................................................................................................
Số báo danh: .................................................Phòng.....................................................Hướng dẫn chấm và biểu điểm
Môn: Lịch sử 8
Câu
Nội dung
Điểm

1
(2,5đ)
 CM TS Pháp được coi là cuộc đại cách mạng vì:
- Có sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân mà trước tiên là nông dân. Đây chính là lực lượng quyết định thúc đẩy cách mạng phát triển đi lên …
- Cách mạng đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, đưa Lu-i XVI lên máy chém, thiết lập nền cộng hòa với bản Tuyên ngôn nhân quyền và Dân quyền nổi tiếng.
- Cách mạng đã thực hiện những biện pháp kiên quyết để trừng trị bọn phản cách mạng và giải quyết những yêu cầu của nhân dân. Ví dụ: Đất công xã mà quý tộc phong kiến chiếm đoạt, được lấy chia cho nông dân …
- Cách mạng lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở đường cho CNTB phát triển …
- Có tác động ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều nước trên thé giới, làm lung lay tận gốc rễ chế độ phong kiến ở Châu Âu. Nó được ví như " cái chổi khổng lồ" quét sạch mọi rác rưởi của chế độ phong kiến Châu Âu

0,5


0,5


0,5


0,5

0,5

2
(3đ)
* Thành tựu về khoa học tự nhiên:
- Đầu thế kỉ XVIII, Niu-tơn ( người Anh) tìm ra thuyết vạn vật hấp dẫn
- Giữa thế kỉ XVIII, Lô-mô-nô-xốp ( người Nga) tìm ra định luật bảo toàn vật chất và năng lượng …
- Năm 1837, Puốc-kin-giơ ( người Séc) khám phá ra bí mật về sự phát triển của thực vật và đời sống của các mô động vật …
- Năm 1859, Đác-uyn ( người Anh) nêu lên thuyết tiến hoá và di truyền…
* Ý nghĩa:
- Thể hiện sự tiến bộ của nhân loại trong việc tìm hiểu, khám phá và chinh phục thiên nhiên, chống lại những học thuyết phản động, chứng minh sự đúng đắn của triết học duy vật Mác xít
- Giúp con người hiểu biết thêm về thế giới vật chất xung quanh
- Đặt cơ sở cho những nghiên cứu, ứng dụng sau này để thúc đẩy sản xuất và kĩ thuật phát triển.

0,5
0,5

0,5

0,5

0,5


0,25
0,25

3.a
(3đ)
Nội dung so sánh
Cách mạng Tân Hợi
Cách mạng tháng Mười Nga

Nhiệm vụ
 
Gửi ý kiến