Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

chuyên đề nước hoá 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tàm lự
Người gửi: Thái Văn Nguyên
Ngày gửi: 21h:10' 20-03-2017
Dung lượng: 28.5 KB
Số lượt tải: 91
Số lượt thích: 0 người
CHUYÊN ĐỀ NƯỚC.
TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
Một số kim loại tác dụng với nước tạo dung dịch Bazơ và khí H2
Các kim loại gồm: Li,Na, K, Ba, Ca ( Ta ghi nhớ: Li Na Không Báo Cáo)
2M +2nH2O -> 2M(OH)n + nH2 Với n là hoá trị của M.
Một số oxit ba zơ tác dụng với nước tạo dung dịch bazơ
( Một số gồm Li2O, Na2O, K2O, BaO, CaO)
M2On + nH2O -> 2M(HO)n
Nhiều oxit axit tác dụng với H2O tạo dung dịch axit
SO2 + H2O -> H2SO3
SO3 + H2O-> H2SO4.
II) BÀI TẬP
Hỗn hợp chất rắn A gồm Na và Fe nặng 16 gam. Cho A vào 100 gam nước dư được dung dịch B, chất rắn C và giải phóng 4,48 lít khí đktc.
a) Tính % theo khối lượng mỗi kim loại trong A?
b) Tính m dung dịch B?
2) Hỗn hợp A gồm Na và Na2O có khối lượng 20,1 gam. Cho hỗn hợp A tan hết trong 100 gam nước dư được dug dịch B và giải phóng 2240 cm3 khí đktc.
a) Tính % theo khối lượng các chất trong A?
b) Tính m dung dịch B?
3) Hỗn hợp khí A gồm O2 và H2 có thể tích 11,2 lít (đktc). Cho hỗn hợp A vào bình kín rồi bật tia lửa điện đốt cháy hoàn toàn. Lượng nước tạo ra có thể phản ứng vừa đủ với 7,8 gam K tạo dung dịch B.
a) Tính thể tích các khí trong hỗn hợp A ban đầu?
b) Tính khối lượng dung dịch B?
4) Dùng dòng khí H2 có thể tích 7,84 lít ( đo ở đktc) đi từ từ qua ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp A gồm CuO và Fe2O3. Sau khi phản ứng xảy hoàn toàn ta thu được chất rắn C trong ống sứ và hơi nước.
a) So sánh mA và mC?
b) Lượng hơi nước tạo ra có thể hoà tan tối đa mấy gam Ba?
5) Cho 20,55 gam kim loại M tác dụng hết với nước thu được 25,65 gam bazơ. Xác định kim loại M?
6) Cho 8 gam oxit kim loại M tan hết trong nước dư tạo ra 14,8 gam bazơ. Xác định công thức oxit kim loại và viết phương trình điều chế oxit đó.s
7) Hỗn hợp A gồm Na và K có khối lượng 3,4 gam. Cho A tan hết trong nước thoát ra V lít khí đktc. Khí này có thể phản ứng tối đa 4,8 gam CuO.
a) Tính V?
b) Tính % theo khối lượng các chất trong A?
8) Hỗn hợp A gồm Na2O và CuO.
Nếu lấy m gam hỗn hợp A cho phản ứng với nước dư thì tạo ra 8 gam bazơ. Nếu lấy m gam A phản ứng với HCl thì cần 21,9 gam HCl. Tính m và tính phần trăm theo khối lượng các chất trong A?
 
Gửi ý kiến