Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

THI THỬ THPTQG-2017(CÓ ĐÁP ÁN)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Tiến Phượng
Ngày gửi: 21h:24' 20-03-2017
Dung lượng: 91.5 KB
Số lượt tải: 58
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT LẠNG GIANG SỐ 2
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA
NĂM HỌC 2016 - 2017

Đề thi gồm 04 trang, 40 câu
Môn thi : Hóa học
Thời gian làm bài : 50 phútCâu 1:Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất;
A.Li B. Hg C.W D.Al
Câu 2:Thứ tự một số cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+. Cặp chất không phản ứng với nhau là
A. Fe và dung dịch CuCl2. B. Fe và dung dịch FeCl3.
C. dung dịch FeCl2 và dung dịch CuCl2. D. Cu và dung dịch FeCl3.
Câu 3 :Cho 3,12 g kim loại nhóm IA tác dụng với H2O thu được 0,896 lít H2 (đktc). Tìm tên kim loại
A.K B.Na C.Li D.Cs
Câu 4: Để làm mềm một loại nước cứng có chứa Ca(HCO3)2 và MgCl2 cần dùng:
K3PO4 B.Ca(OH)2 C.HCl D.NaHCO3
Câu 5: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là
A. chỉ có kết tủa keo trắng. B. không có kết tủa, có khí bay lên.
C. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan. D. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên.
Câu 6: Dung dịch HCl, H2SO4 loãng sẽ oxi hóa crom đến mức oxi hóa nào?
A. +2 B. +3 C. +4 D. +6
Câu 7. Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3 , Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử là: A. 8 B. 7 C. 6 D. 5
Câu 8. Trong các tính chất lý học của sắt thì tính chất nào là đặc biệt? A. Có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao. B. Dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. C. Khối lượng riêng rất lớn. D. Có khả năng nhiễm từ.
Câu 9: Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 đặc nguội ?
A. Fe B. Cu C. Zn D. Al
Câu 10: Cho các dung dịch: HNO3, K2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, Số dung dịch tác dụng được với dung dịch NaHCO3 là:
A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.
Câu 11: Phương trình hóa học nào sau đây sai?
A. Al2O3 + 2NaOH 2NaAlO2 + H2O B. Fe3O4 + 8HCl FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O
C. Fe + Cl2 FeCl2 D. Al(OH)3 + 3HCl AlCl3 + 3H2O
Câu 12: Cho 0,5g kim loại X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,28 lít khí H2 (đktc). Kim loại X là
A. Ba B. Mg C. Ca D. Be
Câu 13: Khử hoàn toàn 24 gam hỗn hợp CuO và FexOy bằng H2 dư ở nhiệt độ cao thu được 17,6 gam hỗn hợp 2 kim loại. Khối lượng của H2O tạo thành là:
A. 1,8 gam B. 5,4 gam C. 7,2 gam D. 3,6 gam
Câu 14: Chất khí X tập trung nhiều ở tầng bình lưu của khí quyển, có tác dụng ngăn tia tử ngoại, bảo vệ sự sống trên Trái Đất. Trong đời sống, chất khí X còn được dùng để sát trùng nước sinh hoạt, chữa sâu răng…. Chất X là:
A. O2. B. N2. C. Cl2. D. O3.
Câu 15: Hợp chất X có công thức: CH2=CH-COOCH3. Tên gọi của X là
A. vinyl axetat. B. metyl axetat. C. metyl acrylat. D. etyl acrylat.
Câu 16: Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Saccarozơ và glucozơ đều tác dụng Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam
B. Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau
C. Fructozơ không tham gia phản ứng tráng bạc
D. Saccarozơ và Glucozơ là đồng đẳng của nhau
Câu
 
Gửi ý kiến