Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

ĐE THI KHẢO SÁT LẦN 1 THPT TIEN DU

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Trọng Cương
Ngày gửi: 21h:50' 20-03-2017
Dung lượng: 228.5 KB
Số lượt tải: 102
Số lượt thích: 1 người (Trần Châu Nguyên)
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO
NĂM HỌC 2016 - 2017
ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 1
MÔN: TOÁN 10
Thời gian 120 phút

Câu 1.(2 điểm)
a) Cho các tập hợp .
Hãy xác định các tập hợp ; ; FE ; .
b) Tìm tập xác định của hàm số sau: 
c) Xét tính chẵn, lẻ của hàm số sau: 
Câu 2.(3 điểm) Cho hàm số có đồ thị là và hàm số có đồ thị là 
a) Vẽ đồ thị (P) và (d) trên cùng một hệ trục tọa độ
b) Tìm tập hợp các giá trị của sao cho 
c) Xét sự biến thiên của hàm số trong khoảng 
d) Tìm GTLN, GTNN của hàm số trên 
e) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d)
f) Tìm để (P) cắt (d’): tại 2 điểm phân biệt có hoành độ dương
Câu 3. (2 điểm)
Cho tam giác ABC , M là điểm tùy ý trong mặt phẳng.
a) Chứng minh rằng không phụ thuộc vị trí điểm M.
b) Tìm tập hợp điểm M thỏa mãn: .
c) Xác định các điểm D, E sao cho: , . Chứng minh rằng C là trung điểm của đoạn thẳng DE.
Câu 4. (2 điểm) Cho hàm số . Hãy xác định các hệ số trong các trường hợp sau
a) (P) có đỉnh và đi qua điểm 
b) (P) có đỉnh và cắt đường thẳng tại hai điểm có hoành độ bằng và 
c) (P) đi qua điểm , cắt trục tại điểm có hoành độ bằng và cắt trục tại điểm có tung độ bằng 
Câu 5. (1 điểm) Vẽ đồ thị hàm số 

.......................................Hết........................................

Họ và tên thí sinh:...........................................Số báo danh...................Lớp.......

Câu
NỘI DUNG
ĐIỂM

Câu 1
(3.5 điểm)a)
; ;
FE=; .
0,5
0,5

0,5


b) HS đã cho xác định 
Vậy TXĐ D=
0.75

0.25


c) HS đã cho xác định
. Vậy TXĐ: D=
+(1)
+ ta có: (2)
Từ (1), (2) HS đã cho là HS lẻ.


0,25

0,25
0,5


Câu 2
(2 điểm)

0,25


0,50,25


b) 
c) Nghịch biến trên , đồng biến 
d) Min -4 tại x=-1; Max 0 tại x=1
e) 
f) Không có m0,25

0,25
0,5

Câu 3
(3.5 điểm)

a) 
(quy tắc 3 điểm)
 không phụ thuộc điểm M

0,5

0,5


b) -Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB ta có:
-Mà ==2
(K là trung điểm của BC)
 
Do A,B,C cố định nên I cố định , đoạn AK>0, không đổi.
Tập hợp M là đường tròn tâm I, bán kính R=AK.
0,25
0,25


0,5

0,5


c) Xác định các điểm D, E
 (quy tắc 3 điểm)

=
Vậy C là trung điểm của đoạn thẳng CE.

0,5

0,25
0,25

Câu 4
(1 điểm)

 a) 
b) 
c) 

0,25


0,25

0,5


Câu 5

 
Gửi ý kiến