Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ KỂM TRA 1 TIẾT HÓA 8 CHUONG 5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nông Thị Thư
Ngày gửi: 21h:57' 20-03-2017
Dung lượng: 98.5 KB
Số lượt tải: 387
Số lượt thích: 0 người
Họ tên:------------------------------------------------------------------
Lớp: 8A ĐỀ 1
Kiểm tra 1 tiết
Môn: Hóa học 8

CÂU HỎI-BÀI LÀM
I – PHẦN TRẮC NGHIỆM(3đ)
A- Khoanh tròn vào câu trả lời đúng(2đ)
1. Hỗn hợp về thể tích khí Hiđro và Oxi sẽ nổ mạnh nhất?
A – 2 phần thể tích H2 và 2 phần thể tích O2
B – 1 phần thể tích H2 và 1 phần thể tích O2
C – 2 phần thể tích H2 và 1 phần thể tích O2
D – 1 phần thể tích H2 và 2 phần thể tích O2
2. Nguyên liệu để điều chế khí H2 trong phòng thí nghiệm:
A – Khí đá B – Điện phân nước
C – Không khí D – Axit (HCl, H2SO4) và kim loại
3. Khí Hiđro dùng để hàn cắt kim loại vì:
A – Hiđro có tính khử B – Hiđro nhẹ hơn không khí
C – Hiđro khi cháy sinh nhiều nhiệt D – Tất cả đều đúng
4. Hãy ghi tên các loại phản ứng hoá học sau:
A – 2Zn + O2 → 2ZnO -> Là phản ứng: -----------------------------------------------------------------

B – Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 -> Là phản ứng: -----------------------------------------------------------------

C – Fe(OH)2 → FeO + H2O -> Là phản ứng:---------------------------------------------------------------

B- Hãy chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống:(1đ)
“Phản ứng thế là phản ứng hoá học xảy ra giữa (1)------------------------------------------- và (2)--------

---------------------------------------- Trong đó, nguyên tử của (3)--------------------------------------------- sẽ thay thế

cho nguyên tử của một nguyên tố khác trong (4)-----------------------------------------------------”.

Các từ để điền: 1. hợp chất, 2. đơn chất.

II – PHẦN TỰ LUẬN(7đ)
(2đ) Hoàn thành các phương trình hoá học sau:

a/ H2 + O2 → --------------------

b/ Fe + -------------------- → FeSO4 + --------------------

c/ Al + CuCl2 → -------------------- + --------------------

d/ CuO + -------------------- → Cu + H2O

(2đ) Khi thu khí Hiđro trong phòng thí nghiệm em lật úp hay lật ngửa bình? Vì sao?
3. (3đ) Cho kim loại Kẽm tác dụng với Axit Clohiđric thu được 4,48 lít khí Hiđro (ở đktc)
a/ Viết phương trình phản ứng xảy ra
b/ Tính khối lượng của kim loại kẽm và khối lượng của HCl cần dùng
c/ Tính khối lượng của Kẽm Clorua tạo thành
(H = 1 đvC, Zn = 65 đvC, Cl = 35,5 đvC)
BÀI GIẢI


--------------HẾT-------------
Họ tên:------------------------------------------------------------------
Lớp: 8A ĐỀ 2
Kiểm tra 1 tiết
Môn: Hóa học 8

CÂU HỎI-BÀI LÀM
I – PHẦN TRẮC NGHIỆM(3đ)
A- Khoanh tròn vào câu trả lời đúng(2đ)
1. Hỗn hợp về thể tích khí Hiđro và Oxi sẽ nổ mạnh nhất?
A – 2 phần thể tích H2 và 2 phần thể tích O2
B – 1 phần thể tích H2 và 1 phần thể tích O2
C – 2 phần thể tích H2 và 1 phần thể tích O2
D – 1 phần thể tích H2 và 2 phần thể tích O2
2. Nguyên liệu để điều chế khí H2 trong phòng thí nghiệm:
A – Khí đá B – Điện phân nước
C – Không khí D – Axit (HCl, H2SO4) và kim loại
3. Khí Hiđro dùng để hàn cắt kim loại vì:
A – Hiđro có tính khử B – Hiđro nhẹ hơn không khí
C – Hiđro khi cháy sinh nhiều nhiệt D – Tất cả đều đúng
4. Hãy ghi tên các loại phản ứng hoá học sau:
A – 2Zn + O2 → 2ZnO -> Là phản ứng: -----------------------------------------------------------------

B – Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 -> Là phản ứng: -----------------------------------------------------------------

C – Fe(OH)2 → FeO + H2O -> Là phản ứng:---------------------------------------------------------------

B- Hãy chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống:(1đ)
“Phản ứng thế là phản ứng hoá học xảy ra giữa (1)------------------------------------------- và (2)--------

---------------------------------------- Trong đó, nguyên tử của (3)--------------------------------------------- sẽ thay thế
 
Gửi ý kiến