Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Matran+4 de KTCHUONGIII Dai 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Tú Oanh
Ngày gửi: 22h:59' 20-03-2017
Dung lượng: 95.9 KB
Số lượt tải: 357
Số lượt thích: 0 người
Cấp độ

Chủ
đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Thấp
CaoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


1.trình và cách
Nhận biết trình . Biết tìm nghiệm của đơn giản
Vận dụng thành thạo giải phương trình đưa
về dạng phương trình bậc nhất một ẩn.

Biến đổi thành thạo phương trình đưavề dạng phương trình bậc nhất một ẩn khó tìm ra qui luật


Số câu
5


11
7

Số điểm
2,5


1,01,0
4,5

Tỉ lệ
25%


10%10%
45%

2.trình tích

Nghiệm phương trình tích đơn giản
Biết cách giải các phương trình tích đơn giản
Số câu
1


1
2

Số điểm
0,5


1,0
1.5

Tỉ lệ
5%


10%
15%

3.ở
Nhận biết pt chứa ẩn ở mẫu và tìm ĐKXĐ
Biết cách giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu .
.Số câu
2


1
3

Số điểm
1,0


1,0
2.0

Tỉ lệ
10%


10%
20%

4 Giảibài toánbằng cách lập phương trình


Giải thành thạo bài toán giải bằng cách lập phương trình .Số câu

1


1

Số điểm

2,0


2

Tỉ lệ

20%


20%

TS câu
8
3
1
1
13

TS điểm
4
3
2.0
1.0
10.0

Tỉ lệ
40%
30%
20%
10%
100%
Trường THCS Lương Thế Vinh KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp: 8 Năm học: 2016 – 2017
Họ và tên: Môn:Đại số 8
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
Điểm
Nhận xét của giáo viênA- Trắc nghiệm: (4 đ) Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng:
Câu 1:Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn ?
A. 5x + 1 = 0 B.  C. x + y = 0 D. 0x – 3 = 0
Câu 2: Phương trình : ax + b = 0 (a0) có bao nhiêu nghiệm ?
A. Vô nghiệm B. 2 nghiệm C. 1 nghiệm D. Vô số nghiệm
Câu 3:Số nào sau đây là nghiệm của phương trình : 3x – 6 = 0 ?
A. 2 B. –2 C. 0,5 D. –0,5
Câu 4:Tập nghiệm của phương trình (x – 4)(x +7) = 0 là :
A. S = {4; 7} B.S = {4; -7} C. S = {-4; 7} D. S = {-4; -7}
Câu 5:Điều kiện xác định của phương trình  là :
A. x (- 1 B. x ( C. x ( - 1 và x ( D. x ( và x ( -1
Câu 6:Với giátrị nào của m thì phương trình (ẩn số x): 2mx + 4 = 0 có nghiệm là 1?
A. m = – 2 ;B. m = 2 ; C. m = – 0,5 ; D. m = – 4
Câu 7:Số nghiệm của phương trình : 2x + 7 = 7 + 2x là:
A. 1 nghiệm B. 2 nghiệm C. Vô nghiệm D. Vô số nghiệm.
Câu 8:Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình chứa ẩn ở mẫu:
A.  B.  C. 2x – 1 = (x+2)2 D. 2x3 – =0
B- Tự luận: (6 đ)
Bài 1 :(3,0đ )Giải các phương trình sau :
a) 7x + 3 –
 
Gửi ý kiến