Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Ktra Chuong3 TichPhan hay

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Hà
Ngày gửi: 01h:02' 21-03-2017
Dung lượng: 399.0 KB
Số lượt tải: 400
Số lượt thích: 0 người

Đề kiểm tra Giải Tích 12 Chương IV
Thời gian làm bài: 45 phút;Mã đề thi 123

Họvà tên học sinh:.................................................................. Số báo danh: .............................

Câu 1: Biết , với . Tính .
A. B. C. D. 
Câu 2: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số và đường thẳng .
A. 4 (đvdt). B. 6 (đvdt). C. 8 (đvdt). D. 2 (đvdt).
Câu 3: Một vật chuyển động với vận tốc thì tăng tốc với gia tốc . Tính quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 10 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc.
A. B. C. D. 
Câu 4: Gọi là nguyên hàm của trên đoạn . Đẳng thức nào sau đây đúng?
A. B. 
C. D. 
Câu 5: Biết , với . Tính .
A. B. C. D. 
Câu 6: Cho f(x) và F(x) xác định trên khoảng (a;b) và thoả mãn: 
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?
A. F(x) là 1 nguyên hàm của f(x) B. Nếu G(x) là 1 nguyên hàm của f(x) thì G(x) – F(x)=0
C. Một nguyên hàm của 2f(x) là 2F(x) +3 D. f(x) có họ nguyên hàm là F(x)+C (C là hằng số)
Câu 7: Hàm số là nguyên hàm của hàm số nào sau đây?
A. B. C. D. 
Câu 8: Giá trị của tích phân là:
A. . B. . C. . D. .
Câu 9: Một bác thợ gốm làm một cái lọ có dạng khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường và trục quay quanh trục Ox biết đáy lọ và miệng lọ có đường kính lần lượt là và (trong hệ tọa độ Oxy có độ dài đơn vị là 10cm). Hỏi lọ gốm trên có thể chứa nước của tối đa bao nhiêu chai nước có thể tích là 1 lít?
A. 7 B. 14 C. 25 D. 23
Câu 10: Hàm số có họ nguyên hàm là:
A. B. C. D. 
Câu 11: Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi là:
A. B. C. D. 
Câu 12: Tích phân bằng:
A. B. C. D. 
Câu 13: Thể tích V của khối tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi và quanh trục là
A. (đvtt). B. (đvtt). C. (đvtt). D. đvtt).
Câu 14: Giả sử và . Khi đó, bằng
A. I = 26. B. I = 143. C. I = 58. D. I = 122.
Câu 15: Cho hình thang cong giới hạn bới các
đường và . Đường thẳng
chia thành hai phần có diện tích là  và như hình
vẽ bên. Tìm để .
A. B. C. D. 

Câu 16: Tìm họ nguyên hàm của hàm số f(x) = cos3x.cosx ta có:
A. = B. = 
C. = D. =
Câu 17: Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = 2x – x² và Ox. Tính thể tích V của khối tròn xoay thu được khi quay hình (H) xung quanh trục hoành.
A. B. C. D. 
Câu 18: Biết , với a, b, c là các số nguyên. Tính .
A. . B. . C. . D. .
Câu 19: Cho với . Tính .
A. . B. . C. . D. .
Câu 20: Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số liên tục và hai đường thẳng được tính theo công thức:
A. B.
C. D.
Câu 21: Biết , F(x) là một nguyên hàm của f
 
Gửi ý kiến