Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de kt 1tiet sinh hoc 7 ki 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Man Thi Ha
Ngày gửi: 08h:25' 21-03-2017
Dung lượng: 72.5 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

Mức độ
Chủ đề
Nhận biết

Thông hiểu
Vận dụng cấp độ
Thấp
Cao


TN
TL
TN
TL
TN
TL
TL

1. Lưỡng cư
Cấu tạo ngoài, trong của ếch.Số câu: 2

10% = 1 đ

Số câu: 2
10% = 1 đ2. Bò sát
Cấu tạo trong của thằn lằn.Số câu: 1

5% = 0,5 đ

Số câu: 1
5% = 0,5 đ
3. Chim
Thân nhiệt chim.

Cấu tạo trong của chim.

Số câu: 2 câu
25% = 2,5đ

Số câu: 1

5% = 0,5đ

Số câu: 1

20% = 2đ

4. Thú


Cấu tạo trong của thú.

Số câu: 2 15% = 1,5đ


Số câu: 2

15%
= 1,5đ

5. Tiến hóa của ĐV

Tiến hóa về sinh sản.


Số câu: 1

20% = 2đ

Số câu: 1

20% = 2đ6. Động vật và đời sống con người.

Đa dạng sinh học.Động vật quý hiếm.
Số câu: 2
25% = 2,5đ

Số câu: 1

5% = 0,5đ


Số câu: 1

20% = 2đ
Tổng số câu: 10
100% = 10đ

Số câu: 4
20% = 2đ

Số câu: 3
35% = 3,5đ
Số câu: 1

20%
= 2đ


1 câu.
20%
= 2 đĐỀ KIỂM TRA
A. Trắc nghiệm: (4 điểm):
I. Khoanh tròn vào câu trả lời em cho là đúng: (3điểm)
Câu 1 : Ếch đồng hô hấp bằng:
a. Mang c. Phổi và da b. Da d. Phổi
Câu 2 : Những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch đồng thích nghi với đời sống ở nước là :
a. Đầu dẹt, nhọn, mắt mũi ở vị trí cao trên đầu , chi sau có màng bơi giữa các ngón, da trần phủ chất nhầy.
b. Đầu dẹt, nhọn, khớp với thân thành 1 khối , mắt có mi giữ nước mắt.
c. Da trần, phủ chất nhầy, tai có màng nhĩ, mũi là cơ quan hô hấp.
Câu 3 : Tim của cá sấu có:
a. 1 ngăn c. 3 ngăn b. 2 ngăn d. 4 ngăn
Câu 4 :Chim bồ câu có thân nhiệt ổn định (không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường) nên được gọi là động vật:
a. Máu lạnh b. Biến nhiệt c. Hằng nhiệt d. Thu nhiệt
Câu 5: Tính đa dạng sinh học của động vật cao nhất ở môi trường:
a. Đới lạnh b. Nhiệt đới gió mùa
c.Hoang mạc đới nóng d.Tất cả các môi trường trên
6. Ở thỏ nơi tiêu hóa xenlulôzơ là:
a. Ruột non b. Manh tràng.
d. Dạ dày. c. Ống tiêu hóa
II. Chọn cột A tương ứng với cột B để có đáp án đúng : (1điểm)
Cột A
Cột B
Đáp án

1. Bộ xương thỏ có nhiều điểm giống .........
2. Bộ răng thỏ thuộc kiểu ......
3. Giữa ruột non và ruột già có ....
4. Tai thỏ .......
a. Manh tràng rất lớn.
b. Rất thính và có vành tai dài.
c. Gặm nhấm.
d. Bộ xương bò sát.
1 .........
2 .........
3 .........
4 …….

B. Tự luận (6 điểm):
Câu 1:(2 điểm)
So sánh sự khác nhau giữa hình thức sinh sản hữu tính và hình thức sinh sản vô tính ? Hình thức nào tiến hơn hơn, vì sao ?
Câu 2: (2 điểm)
So sánh hệ tuần hoàn của lớp chim và lớp Bò sát ?
Câu 3: (2 điểm):
Thế nào là động vật quý hiếm? Nêu các biện pháp để bảo vệ động vật quý hiếm
 
Gửi ý kiến