Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠO HÀM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Hà Linh
Ngày gửi: 10h:52' 21-03-2017
Dung lượng: 4.3 MB
Số lượt tải: 3709
Số lượt thích: 1 người (Cao Thanh Hoa)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠO HÀM LỚP 11
Câu 1: Số gia của hàm số ứng với: và là:
A. 19 B. -7 C. 7 D. 0
Câu 2: Số gia của hàm số theo  và là:
A. B. C. D.
Câu 3: Số gia của hàm số ứng với số gia của đối số tại là:
A. B. C. D.
Câu 4: Tỉ số của hàm số theo x và là:
A. 2 B. 2 C D.
Câu 5: Đạo hàm của hàm số tại là:
A. 0 B. 2 C. 1 D. 3
Câu 6: Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại điểm M(-2; 8) là:
A. 12 B. -12 C. 192 D. -192
Câu 7: Một chất điểm chuyển động có phương trình (t tính bằng giây, s tính bằng mét). Vận tốc của chất điểm tại thời điểm (giây) bằng:
A. B. C. D.
Câu 8: Đạo hàm của hàm số trên khoảng là:
A. B. C. D. 
Câu 9: Phương trình tiếp tuyến của Parabol tại điểm M(1; 1) là:
A. B. C. D.
Câu 10: : Điện lượng truyền trong dây dẫn có phương trình thì cường độ dòng điện tức thời tại điểm bằng:
A. 15(A) B. 8(A) C. 3(A) D. 5(A)
Câu 11: Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Hàm số có đạo hàm tại mọi điểm mà nó xác định
B. Hàm số có đạo hàm tại mọi điểm mà nó xác định
C. Hàm số có đạo hàm tại mọi điểm mà nó xác định
D. Hàm số có đạo hàm tại mọi điểm mà nó xác định
Câu 12: Đạo hàm của hàm số bằng:
A. 5 B. -5 C. 0 D. Không có đạo hàm
Câu 13: Một vật rơi tự do có phương trình chuyển động và t tính bằng s. Vận tốc tại thời điểm bằng:
A. B. C. D.
Câu 14: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ có phương trình là:
A. B. C. D.
Câu 15: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung là:
A. B. C. D.
Câu 16:Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số có hệ số góc của tiếp tuyến bằng 3 là:
A. và B. và
C. và D. và
Câu 17: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số có tung độ của tiếp điểm bằng 2 là:
A. và B. và
C. và D. và
Câu 18: Cho hàm số có tiếp tuyến song song với trục hoành. Phương trình tiếp tuyến đó là:
A. B. C. D.
Câu 19: Biết tiếp tuyến của Parabol vuông góc với đường thẳng Phương trình tiếp tuyến đó là:
A. B. C. D.
Câu 20: Giải phương trình biết
A. B. C. D.
Câu 21: Vi phân của hàm số là:
A. B.
C. D.
Câu 22: Vi phân của hàm số là:
A. B. C. D.
Câu 23: Vi phân của hàm số tại điểm ứng với là:
A. 0,01 B. 0,001 C. -0,001 D
 
Gửi ý kiến